Zie Assessmentcentrum

Ontwikkelassessment

U bent een bevoegd docent in het po, vo, mbo of hbo en u heeft de ambitie om een nieuwe wending te geven aan uw onderwijscarrière. Misschien wilt u een nieuwe functie aannemen, bijvoorbeeld als leerlingbegeleider, sectiehoofd of ontwikkelaar van curriculumproducten. Of misschien wilt u ontdekken welke functie het best bij u past. Als u een passend professionaliseringstraject wilt verkennen ter voorbereiding op een andere functie, dan is het ontwikkelassessment geschikt voor u.

Resultaat ontwikkelassessment

De assessmentrapportage bestaat uit een scholingsadvies en een ervaringsprofiel (EVP) waarin uw kennis, ervaringen, kwaliteiten en talenten in kaart worden gebracht. U ontvangt een persoonlijk ontwikkelplan waarin staat beschreven hoe u bekwaamheden ontwikkelt om uw nieuwe werkzaamheden optimaal uit te voeren.

Werkwijze ontwikkelassessment

In het assessment worden uw huidige bekwaamheden en uw persoonskenmerken onderzocht in relatie tot uw nieuwe taken. Het assessment is maatwerk, en start met een kennismakingsgesprek. Ter voorbereiding op dit kennismakingsgesprek levert u het eerste deel van het portfolio in. U bespreekt met de assessoren de assessmentvraag, de werkwijze en de aard van het assessment. Na het kennismakingsgesprek wordt besloten of u al dan niet kunt deelnemen aan het assessment. Neemt u deel aan het assessment, dan doorloopt u de overige assessmentonderdelen: het portfolio en het criterium gericht interview.

Na het afmaken van het portfolio zal dit document inzage geven in uw relevante bekwaamheden. Indien nodig wordt u hierin op afstand begeleid. Het portfolio bestaan uit vier onderdelen: het cv, proeven van bekwaamheid, persoonlijkheids en capaciteitenonderzoek en een reflectieverslag. De onderdelen zijn hieronder kort beschreven. 1) Uw Curriculum Vitae met bijbehorende diploma’s en getuigschriften. 2) Uw proeven van bekwaamheid. Dit kan bestaan uit uw eigen producten (waaronder een casus), situatiebeschrijvingen waaruit uw bekwaamheid blijkt en feedback van collega’s, leidinggevenden en/of klanten (leerlingen, ouders en verzorgers). 3) de uitkomst van het persoonlijkheidsonderzoek en de capaciteitentest op het gebied van numeriek, verbaal en inductief redeneren. De persoonlijkheids- en capaciteitentest kunt u digitaal invullen. 4) uw reflectieverslag waarin u uw bekwaamheden en ambities waardeert in het licht van uw nieuwe functie

In het tweede onderdeel van het assessment, het criterium gericht interview, gaan de assessoren dieper in op aspecten uit het portfolio om zich een goed beeld te kunnen vormen van uw bekwaamheden en ontwikkelmogelijkheden. Ook worden de kernpunten voor het scholingsadvies en het persoonlijk ontwikkelplan besproken.

De assessoren leggen hun bevindingen uiteindelijk vast in een schriftelijke rapportage. Deze assessmentrapportage wordt u ter inzage aangeboden. Na terugkoppeling wordt het rapport definitief vastgesteld. Wij vragen uw toestemming om de rapportage te verstrekken aan uw leidinggevende.

Tijdsinvestering en kosten

De tijdsinvestering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en de samenstelling van het assessment. Het kennismakingsgesprek, het portfolio en het criterium gericht interview duren respectievelijk 1, 10 en 2 uur. Na overhandiging van het eerste deel van het portfolio is het assessment in twee maanden afgerond. Het assessment kan het hele jaar worden afgenomen. De kosten van het ontwikkelassessment bedragen, afhankelijk van de samenstelling van het assessment, maximaal € 2000,-.

Aanmelden en meer informatie

Het aanvragen van een ontwikkelassessment doet u middels het aanvraagformulier. Deze kan zowel door de kandidaat zelf als door de leidinggevende worden ingevuld in het kader van de loopbaanontwikkeling. De aanleiding voor het assessment bespreken de kandidaat en leidinggevenden gezamenlijk. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan ZonjeePaula Krupers-Achterberg of Pro-U.