Zie Assessmentcentrum

Beoordelingsassessment

Het kan voorkomen dat er behoefte bestaat om op een objectieve manier het functioneren van docenten te beoordelen. De aanleiding hiervoor kan enorm divers zijn. Er is daarom geen standaardmethode aan te wijzen voor de inrichting van een beoordelingsassessment. Betreft een individuele docent, moet het functioneren van een team van docenten bekeken worden of is er sprake van een onderliggend arbeidsconflict.

Pas na een intakegesprek kunnen wij vaststellen of wij de juiste ervaring en kennis bezitten om een rol te spelen in een specifieke situatie. Wellicht is een ontwikkelassessment een beter instrument om uit de geschetste situatie te komen. Daarom zijn beoordelingsassessments zijn dus altijd maatwerktrajecten.

Aanmelden en contact

Het aanvragen van een beoordelingsassessment kan zowel door de leidinggevende als door de kandidaat gedaan worden via onderstaande formulieren. 

Bent u op zoek naar meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op Jan ZonjeePaula Krupers-Achterberg of Pro-U.