Zie Pro-U

Aanbod adviseren

Bij Pro-U kunnen scholen tevens gebruik maken van adviserende activiteiten, die voortkomen uit een vraag uit de school.

Deze vragen worden behandeld in gezamenlijk gedragen verandertrajecten en/of in verschillende soorten assessments. De activiteiten die plaatsvinden onder adviseren zijn op aanvraag en kunnen gedurende het gehele schooljaar starten. Het gaat om verandertrajecten en de assessments van het Assessment Centrum (voorheen Assessment Centrum Twente).