Zie Pro-U

Activiteiten

Activiteiten in 2020-2021 gaan door in aangepaste vorm

Docenten(teams), OOP en schoolleiders kunnen bij Pro-U verschillende activiteiten volgen, zowel op locatie van de school als op de campus van de UT. Deze activiteiten kunnen deelnemers individueel of met bijvoorbeeld een sectie, jaarlaag of ander team van school volgen.

Pro-U biedt een jaarprogramma met een aantal vaste activiteiten en de mogelijkheid tot schoolspecifiek maatwerk. Alle activiteiten in het jaarprogramma hebben als doel: inspireren, verdiepen òf adviseren.

Inspireren: ACTIVITEITEN die docenten KORT KENNIS laten MAKEN MET EEN CONCREET ONDERWERP.

Deze activiteiten hebben als doel de deelnemers te informeren, bieden de mogelijkheid tot uitwisseling en zijn erop gericht te enthousiasmeren om de opgedane kennis en ervaringen toe te passen in de eigen lespraktijk of elders binnen de eigen school.

Onder inspireren vallen twee soorten activiteiten van Pro-U, namelijk de conferentie Twents Meesterschap en verschillende inspiratiemiddagen, gericht op een bepaald vak of onderwerp.

Adviseren: ACTIVITEITEN DIE VOORTKOMEN UIT EEN VRAAG UIT DE SCHOOL.

Deze vragen worden behandeld in gezamenlijk gedragen verandertrajecten en/of in verschillende soorten assessments. De activiteiten die plaatsvinden onder adviseren zijn op aanvraag en kunnen gedurende het gehele schooljaar starten. Het gaat om verandertrajecten en de assessments van het Assessment Centrum (voorheen Assessment Centrum Twente).

VERDIEPEN: ACTIVITEITEN die VERDER gaan DAN ALLEEN EEN KORTE KENNISMAKING.

Verdiepende activiteiten hebben een tijdspanne van meerdere dagen waarbij dieper op de inhoud wordt ingegaan. Er is op deze manier de mogelijkheid om tussen de bijeenkomsten door te oefenen en hier in de bijeenkomsten op te reflecteren om tot een optimaal resultaat te komen. Deze activiteiten zijn bedoeld voor docenten, leergemeenschappen, secties en schoolleiders uit het PO en VO.

Thema's

De activiteiten in het jaarprogramma zijn gericht op drie thema’s:

  1. Vakdidactiek
  2. Instructiekwaliteit 
  3. Onderwijsontwikkeling

Onder deze thema’s zijn de verschillende expertisegebieden te vinden waarover Pro-U wetenschappelijke kennis heeft opgebouwd en waarvan docenten, OOP en schoolleiders hebben aangegeven dat ze daarop nadere ondersteuning wensen