Zie Aanbod

Inspireren

Raak geïnspireerd tijdens onze activiteiten.     

Bij Pro-U kunt u door middel van inspirerende activiteiten kort kennismaken met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende onderwijskundige onderwerpen of vakgebieden. Deze activiteiten hebben als doel te informeren, bieden de mogelijkheid tot uitwisseling en zijn erop gericht te enthousiasmeren om de opgedane kennis en ervaringen toe te passen in de eigen lespraktijk of elders binnen de school.

Onder de categorie ‘Inspireren’ vallen meerdere activiteiten van Pro-U, namelijk vijf verschillende inspiratiemiddagen (waaronder een online versie) en de jaarlijkse conferentie ‘Twents Meesterschap’.