Zie Pro-U

Indeling activiteiten

Meer weten over het Pro-U aanbod?

De Pro-U programma’s zijn co-creaties van UT-onderzoekers, vakdidactici en docenten uit het voortgezet onderwijs

Pro-U is het professionaliseringsprogramma van de Universiteit Twente voor de onderwijspraktijk van het primair en voortgezet onderwijs. Het doel is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio. UT-medewerkers ontwikkelen de programma’s van Pro-U op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, waardoor er een verbinding ontstaat tussen de wetenschap en praktijk. Tevens zijn de programma’s sterk verweven met de UT-Lerarenopleidingen en zorgen hierdoor voor een doorlopende lijn van ‘samen opleiden’ naar ‘samen professionaliseren’.

Pro-U biedt zowel activiteiten op locatie van de school, als op de campus van de UT. Deze activiteiten kunnen deelnemers individueel of met bijvoorbeeld een sectie of ander team van school volgen. Voor ieder wat wils! Het aanbod van Pro-U is gebaseerd op drie thema’s: vakdidactiek, instructiekwaliteit en onderwijsontwikkeling. Deze thema’s komen terug als onderwerpen bij activiteiten van Pro-U.

Het programma

Het gehele programma van Pro-U is onder te verdelen in drie categorieën:

     SAMEN LEREN

     SAMEN ONTWIKKELEN

     SAMEN VERDER


Meer weten over aanbod van Pro-U?
Bekijk het jaarprogramma hier