Studieprogramma BSK

Studieprogramma BSK 2010-2011

Bachelorcurriculum algemene stroom Bestuurskunde 2010-2011


BSK-A

Kwar

Vak

Vaknaam

EC

Toets

Voorkenniseisen

 

 tiel

code

 


vorm

verplicht

noodzakelijk

B1:

1e jaar

1

194119020

inleiding onderzoeksmethoden

5

PSS1

194102060

recht en bestuur

5

PSScohort

2010

1

194107020

maatschappelijke organisatie

5

S2

191530041

statistiek 1

5

S
2

194124030

politieke processen

5

PSS 

2

194107070

BSK1: probleemanalyse

5

PS 

3

194102030

algemene economie

5

S 

3

194104060

beleid maken

5

PSS 

3

194125060

bestuursrecht

5

PSS 

4

194104040

ontwerp en evaluatie van beleid

5

PSS 

4

194105080

informatiemanagement

5

PSS 

4

194104070

BSK 2: ontwerpen van beleid

5

PGIB2:

2e jaar


40 EC
 

1

194103030

openbare financiën

5

PSS1

194104080

interne organisatie

5

PSS


194107020

1

194119010

onderzoeksmethoden van evaluatie en ontwerp

5

PSS

194119020 + 191530041


2

194107010

externe organisatie

5

PSS 

2

191763140

organisatie, beleid en regels

5

PSS
2

194124050

BSK 3: ontwikkeling van instrumentarium

5

PGI


194107070+

194104070

 

3

194125050

staatsrecht

5

PSS 

3

194124090

inrichting & kwaliteit van openbaar bestuur

5

PSS 

3

194114010

praktijk van onderzoek & statistiek

5

PSS

191530041


 

4

194110040

management accounting & control

5

S 

4

194102010

institutionele economie

5

S


194102030

 

4

194124100

BSK 4: institutioneel ontwerp

5

PGI


194124050

B3:

3e jaar

1

194119030

methodologie en onderzoeksontwerp

5

PSS

194119010


1

 

minor

5


80 EC1

 

minor

5


80 EC


 

2

194101020

recht en governance (*)

5

S 

2

 

minor

5


80 EC


 

2

 

minor

5


80 EC


 

3

194111030

wetenschapsvisies & ethiek

5

PSS 

3

194111800

bestuurskundige vaardigheden

5

PSS 

3

194128080

onderzoeksvoorstel bacheloropdracht BSK

5

PGI 

4

194100070

bacheloropdracht

15


B1; 135 EC


Totaal

 

 

 

180

(*) zie overgangsregeling

Bachelorcurriculum Europese stroom Bestuurskunde 2010-2011


BSK-E

Kwar

Vak

Vaknaam

EC

Toets

Voorkenniseisen

 

 tiel

code

 


vorm

verplicht

noodzakelijk

B1:

1e jaar

1

194119020

inleiding onderzoeksmethoden

5

PSS1

194102060

recht en bestuur

5

PSScohort

2010

1

194107020

maatschappelijke organisatie

5

S2

191530041

statistiek 1

5

S
2

194124030

politieke processen

5

PSS 

2

194107070

BSK1: probleemanalyse

5

PS 

3

194102030

algemene economie

5

S 

3

194104060

beleid maken

5

PSS 

3

194125060

bestuursrecht

5

PSS 

4

194104040

ontwerp en evaluatie van beleid

5

PSS 

4

194105080

informatiemanagement

5

PSS 

4

194104070

BSK 2: ontwerpen van beleid

5

PGIB2:

2e jaar


40 EC
 

1

194103030

openbare financiën

5

PSS1

194104080

interne organisatie

5

PSS


194107020

1

194119010

onderzoeksmethoden van evaluatie en ontwerp

5

PSS

194119020 + 191530041


2

194107010

externe organisatie

5

PSS 

2

191763140

organisatie, beleid en regels

5

PSS
2

194124050

BSK 3: ontwikkeling van instrumentarium

5

PGI


194107070+

194104070

 

3

194125050

staatsrecht

5

PSS 

3

194107150

global social problems

5

PSS 

3

194114010

praktijk van onderzoek & statistiek

5

PSS

191530041


 

4

194110040

management accounting & control

5

S 

4

194102010

institutionele economie

5

S


194102030

 

4

194124100

BSK 4: institutioneel ontwerp

5

PGI


194124050

B3:

3e jaar

1

194119030

methodologie en onderzoeksontwerp

5

PSS

194119010


1

194124010

democratic dilemma’s

5

PSS
1

 

minor

5
 

2

194125040

european legal governance

5

S 

2

194103020 

european economic governance

5

PSS 

2

 

minor

5
 

3


minor

5
 

3


minor

5
 

3


minor/keuze

5
 

4

194100070

bacheloropdracht

15


B1; 135 EC


Totaal

 

 

 

180
Cursief = afwijkend ten opzichte van de algemene stroom


Overgangsmaatregelen voor 2008-2009


-Cohort 2006 doet het vak Recht en Governance (B2K3) in plaats van Bestuurskundige vaardigheden in hun B3K3.

-Cohorten eerder dan 2006 doen Recht en Governance in plaats van Bestuurskundige vaardigheden.


Overgangsmaatregelen voor 2009-2010


De leerlijn recht is veranderd. Tot 2008/2009 bestond de leerlijn uit de volgende vier vakken:

In B1 kwartiel 1 Staatsrecht - 412505

In B1 kwartiel 3 Publiekrecht voor bedrijf en bestuur - 412506

In B2 kwartiel 3 Recht en Governance - 410102

In B3 kwartiel 2 Privaatrecht voor bedrijf en bestuur - 411701


Vanaf 2009-2010 wordt de leerlijn recht:


In B1 kwartiel 1 Recht & Bestuur - (19)410206(0)

In B1 kwartiel 3 Bestuursrecht - (19)412506(0)

In B2 kwartiel 3 Staatsrecht - (19)412505(0)

In B3 kwartiel 2 Recht en governance - (19)410102(0)


Om een soepele overgang mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen van kracht:

-Cohort 2008 volgt nog Recht en Governance in de B2

-Cohort 2008 volgt nog Privaatrecht (of een vervangend vak) in de B3 (dus in 2010-2011)

-Cohort 2007 volgt nog Privaatrecht in de B3.

Het vak Publiekrecht voor bedrijf en bestuur mag vervangen worden door Bestuursrecht.


Een logisch gevolg hiervan is dat dit jaar (2010-2011) het vak Recht en Governance wel getoetst wordt, maar niet gedoceerd. Immers, het vak valt nu in de B3, maar degenen die het daar moeten doen hebben het al in de B2 gevolgd.


Beschrijving toetsvormen

S = schriftelijk tentamen

PGI = praktische oefening in groepsverband; schriftelijke verslaggeving daarvan per groep en (voor zover mogelijk) individuele beoordeling van de wijze, waarop de student aan activiteiten in groepsverband heeft deelgenomen

PS = praktische oefeningen en schriftelijke verslaglegging daarvan

PSS = praktische oefeningen of opdrachten, schriftelijke en of mondelinge verslaglegging daarvan, schriftelijk tentamen. Aan het tentamen mag pas worden deelgenomen als de praktische oefeningen zijn verricht en de verslaglegging daarvan met een voldoende resultaat is beoordeeld

PSM = als PSS, echter in principe mondeling tentamen