Studieprogramma BSK

Studieprogramma BSK 2009-2010

Tabel 1: Bachelorcurriculum algemene stroom 2009-2010


BSK-A

Kwar

Vak

Vaknaam

EC

Toets

Voorkenniseisen

 

 tiel

code

 


vorm

verplicht

noodzakelijk

B1:

1e jaar

1

411902

inleiding onderzoeksmethoden

5

PSS1

410206

recht en bestuur

5

PSScohort

2009

1

410702

maatschappelijke organisatie

5

S2

153004

statistiek 1

5

S
2

412403

politieke processen

5

PSS 

2

410707

BSK1: probleemanalyse

5

PGI 

3

410203

algemene economie

5

S 

3

410406

beleid maken

5

PSS 

3

412506

bestuursrecht

5

PSS 

4

410404

ontwerp en evaluatie van beleid

5

PSS 

4

410508

informatiemanagement

5

PSS 

4

410407

BSK 2: ontwerpen van beleid

5

PGIB2:

2e jaar


40 ECCohort

2008

 

1

410303

openbare financiën

5

PSS1

410408

interne organisatie

5

PSS


410702

1

411901

onderzoeksmethoden van evaluatie en ontwerp

5

PSS

411902 + 153004


2

410701

externe organisatie

5

PSS 

2

176314

organisatie, beleid en regels

5

PSS
2

412405

BSK 3: ontwikkeling van instrumentarium

5

PGI

40 EC

410707+410407

 

3

410102

recht en governance

5

S 

3

412409

inrichting & kwaliteit van openbaar bestuur

5

PSS 

3

411401

praktijk van onderzoek & statistiek

5

PSS

153004


 

4

411004

management accounting & control

5

S 

4

410201

institutionele economie

5

S


410203

 

4

412410

BSK 4: institutioneel ontwerp

5

PGI

40 EC

412405

B3:

3e jaar

1

411903

methodologie en onderzoeksontwerp

5

PSS

411901


Cohort

1

 

minor

5
2007

1

 

minor

5
 

2

411701

privaatrecht voor bedrijf en bestuur

5

S 

2

 

minor

5
 

2

 

minor

5
 

3

411103

wetenschapsvisies & ethiek

5

PSS 

3

411180

bestuurskundige vaardigheden

5

PSS 

3

412808

onderzoeksvoorstel bacheloropdracht BSK

5

PGI 

4

410007

bacheloropdracht

15


B1; 135 EC


Totaal

 

 

 

180


Tabel 2: bachelorcurriculum BSK 2009-2010 Europese stroom


BSK-E

Kwar

Vak

Vaknaam

EC

Toets

Voorkenniseisen

 

 tiel

code

 


vorm

verplicht

noodzakelijk

B1:

1e jaar

1

411902

inleiding onderzoeksmethoden

5

PSS1

410206

recht en bestuur

5

PSScohort

2009

1

410702

maatschappelijke organisatie

5

S2

153004

statistiek 1

5

S
2

412403

politieke processen

5

PSS 

2

410707

BSK1: probleemanalyse

5

PGI 

3

410203

algemene economie

5

S 

3

410406

beleid maken

5

PSS 

3

412506

bestuursrecht

5

PSS 

4

410404

ontwerp en evaluatie van beleid

5

PSS 

4

410508

informatiemanagement

5

PSS 

4

410407

BSK 2: ontwerpen van beleid

5

PGIB2:

2e jaar


40 ECCohort

2008

 

1

410303

openbare financiën

5

PSS1

410408

interne organisatie

5

PSS


410702

1

411901

onderzoeksmethoden van evaluatie en ontwerp

5

PSS

411902 + 153004


2

410701

externe organisatie

5

PSS 

2

176314

organisatie, beleid en regels

5

PSS
2

412405

BSK 3: ontwikkeling van instrumentarium

5

PGI

40 EC

410707+410407

 

3

410102

recht en governance

5

S 

3

410715

global social problems

5

PSS 

3

411401

praktijk van onderzoek & statistiek

5

PSS

153004


 

4

411004

management accounting & control

5

S 

4

410201

institutionele economie

5

S


410203

 

4

412410

BSK 4: institutioneel ontwerp

5

PGI

40 EC

412405

B3:

3e jaar

1

411903

methodologie en onderzoeksontwerp

5

PSS

411901


Cohort

1

412401

democratic dilemma’s

5

PSS2007

1

 

minor

5
 

2

412504

european legal governance

5

S 

2

410302 

european economic governance

5

PSS 

2

 

minor

5
 

3


minor

5
 

3


minor

5
 

3


minor/keuze

5
 

4

410007

bacheloropdracht

15


B1; 135 EC


Totaal

 

 

 

180
Cursief = afwijkend ten opzichte van de algemene stroom

Overgangsmaatregelen voor 2008-2009


-Cohort 2006 doet het vak Recht en Governance (B2K3) in plaats van Bestuurskundige vaardigheden in hun B3K3.

-Cohorten eerder dan 2006 doen Recht en Governance in plaats van Bestuurskundige vaardigheden.


Overgangsmaatregelen voor 2009-2010


De leerlijn recht is veranderd. Tot 2008/2009 bestond de leerlijn uit de volgende vier vakken:


In B1 kwartiel 1 Staatsrecht (412505)

In B1 kwartiel 3 Publiekrecht voor bedrijf en bestuur (412506)

In B2 kwartiel 3 Recht en Governance (410102)

In B3 kwartiel 2 Privaatrecht voor bedrijf en bestuur (411701)


Vanaf 2009-2010 wordt de leerlijn recht:


In B1 kwartiel 1 Recht & Bestuur (410206)

In B1 kwartiel 3 Bestuursrecht (412506)

In B2 kwartiel 3 Staatsrecht (412505)

In B3 kwartiel 2 Recht en governance (410102)


Om een soepele overgang mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen van kracht:

-Cohort 2008 volgt nog Recht en Governance in de B2

-Cohort 2008 volgt nog Privaatrecht (of een vervangend vak) in de B3 (dus in 2010-2011)

-Cohort 2007 volgt nog Privaatrecht in de B3.

Het vak Publiekrecht voor bedrijf en bestuur mag vervangen worden door Bestuursrecht.