Zie Studieprogramma

Veranderingen bachelor BSK 2011-2012

Veranderingen curriculum

In het academisch jaar 2011-2012 zijn er wijzigingen in de curricula. Voor de bachelor Bestuurskunde, algemene stroom gelden de volgende wijzigingen:


Fase

Vak 2010-2011

Vervangend vak vanaf 2011-2012

B1

Politieke processen

Inleiding politicologie

B1

Informatiemanagement

Explorative-interpretive methods for governance research

B2

Onderzoeksmethoden van evaluatie en ontwerp

Concept and observation

B2

Inrichting & kwaliteit van openbaar bestuur

Evaluating Democratic Governance in Europe

B2

Organisatie, beleid en regels

Management en organisatie van professionele organisaties

Voor deze vakken geldt:

  • Politieke processen - De nieuwe variant verschilt marginaal; doe het nieuwe tentamen Inleiding politicologie.
  • Informatiemanagement - Vak wordt nog gegeven dus je kunt nog tentamen doen. Het is toegestaan het nieuwe vak Explorative-interpretive methods for governance research te doen.
  • Onderzoeksmethoden van evaluatie en ontwerp – tentamen oude stijl wordt aangeboden. Het is toegestaan en aan te raden het nieuwe vak Concept and observation te doen. Pas op: onder deze naam bestond tot 2011 ook een vak voor premasterstudenten; dat vak is niet (geheel) gelijk aan dit nieuwe vak voor de bachelor.
  • Inrichting & kwaliteit van openbaar bestuur – tentamen oude stijl wordt aangeboden. Het is toegestaan en aan te raden het nieuwe vak Evaluating Democratic Governance in Europe te doen.
  • Organisatie, beleid en regels – De nieuwe variant verschilt marginaal; doe het nieuwe tentamen Management en organisatie van professionele organisaties.

Voor de bachelor Bestuurskunde, Europese stroom gelden de volgende aanvullende wijzigingen:


Fase

Vak 2010-2011

Vervangend vak vanaf 2011-2012

B2

Global social problems

Evaluating Democratic Governance in Europe

B3

Democratic dilemmas of European governance

Governance of European social policies

Voor deze vakken geldt:

  • Global Social problems: Vak wordt nog aangeboden. Het is alleen toegestaan het nieuwe vak Evaluating Democratic Governance in Europe te doen als je Inrichting en kwaliteit Openbaar bestuur niet hoeft te doen of gedaan hebt, vanwege de overlap tussen deze vakken.
  • Democratic dilemmas of European Governance: tentamen oude stijl wordt aangeboden. Het is toegestaan het nieuwe vak Governance of European social policies te doen.

Fraude

Omdat we merken dat niet alle MB-studenten zich de consequenties van fraude (al dan niet tijdens tentamens) realiseren wijzen we je op het volgende:

  • De examencommissie kan in geval van fraude je een jaar lang het recht ontnemen om tentamens of examens af te leggen. Als een examinator of surveillant fraude constateert, dan wordt dit altijd gemeld aan de examencommissie.
  • Realiseer je dat het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur verboden is gedurende deelname aan een tentamen en tot verdenking van fraude kan leiden.

Natuurlijk gaan we er vanuit dat je je niet aangesproken voelt!

Beginnen aan je master

We raden je af aan de master te beginnen als je bachelor nog niet af is. We verbieden dat zelfs als je minder dan 170 EC van je bachelor af hebt. Dat is voor je eigen bestwil: we willen dat je een zelfstandig onderzoek hebt uitgevoerd (je bachelor thesis) voor je de master ingaat. Bij afwijking van deze regel moet je via de studieadviseur een studieplan maken.

Ik wens je een hele plezierige vakantie en voor zo meteen: Succes met de voortgang van je studie.

Martin de Nobel
Opleidingscoördinator Bestuurskunde en Public Administration
email m.j.denobel@utwente.nl