Nieuws

Vragen over European Public Administration

V1) Wat verandert er?

De studies Bestuurskunde en European Studies, croho code 56627, houden formeel op te bestaan per 1 september 2013. Zij gaan gezamenlijk verder onder de naam European Public Adminstration. Dit geldt zowel voor de opleidingen in de huidige vorm, als voor de nieuwe “TOM bachelor” die per 1 september 2013 van start gaat.

V2) Maar ik studeer toch Bestuurskunde?

Ja, alleen de naam wijzigt voor jou. Helaas heeft het ministerie van onderwijs het niet toegelaten om de oude studies uit te faseren en de nieuwe te laten starten. Daarom heet alles nu European Public Administration. Voor bestaande studenten verandert het curriculum niet of nauwelijks, zolang zij geen grote vertraging oplopen.

V3) Ik wil geen naamsverandering! Kan ik het gewoon Bestuurskunde blijven noemen?

Van ons mag je, maar officieel en in je inschrijving bij DUO heet het European Public Administration. Wij zijn er ook niet heel gelukkig mee dat het ministerie uitfasering niet toelaat. Gelukkig zijn de veranderingen alleen in naam, niet in inhoud.

V4) En mijn diploma dan?

Ook op je diploma komt European Public Administration te staan. Wél zorgen we voor een toevoeging in de trant van “Nederlandstalige variant: Bestuurskunde” op je diplomasupplement. Bovendien worden in het diplomasupplement ‘gewoon’ je vakken opgenomen, en niet het nieuwe curriculum. Dat nieuwe curriculum heb je immers niet gevolgd!

V5) Ik haal mijn vakken niet dit jaar. En nu?

In 2012-2013 worden de eerstejaarsvakken voor het laatst gegeven, en in 2013-2014 voor het laatst getentamineerd. Een jaar later volgen de tweedejaarsvakken. Weer een jaar later de derdejaarsvakken. Daar waar je zoveel achterloopt in je studie dat dit geen haalbaar schema voor je is, kun je in contact treden met de studieadviseur. Deze maakt samen met jou een individueel programma dat haalbaar is. Dit kan ook betekenen, bij grote vertragingen, dat het in jouw geval slimmer is je over te zetten naar de nieuwe modules.