Bachelor OWK

Systemen

Welke UT Onderwijssystemen zijn er?

Beste student,

Deze informatie is bedoeld om je wegwijs te maken in de UT onderwijssystemen. In onderstaande tabel staat aangegeven welk systeem je waarvoor gebruikt en waar je deze kan vinden.

Studentenportal

http://my.utwente.nl

 • Rooster
 • Toegang tot alle UT systemen (waaronder e-mail, personen zoeken, evenementenkalender, enz.)
 • Nieuws voor UT-studenten: kijk hier geregeld naar!
 • Onderwijsmededelingen
 • Persoonlijke pagina

Blackboard

http://blackboard.utwente.nl

 • Cursusmededelingen (van docenten)
 • Cursusinformatie (vakinhoudelijke informatie, opdrachten, etc.)
 • Cursusmateriaal
 • Contact met docent
 • Toetsen en deelcijfers

Let op!

 • Als je je voor een vak inschrijft via Osiris, sta je automatisch ook ingeschreven voor dit vak in Blackboard
 • Opdrachten kunnen maar één keer ingeleverd worden in Blackboard
 • Uitgeschreven voor een vak in Osiris? Dan is zelf inschrijven in alleen Blackboard voor dit vak niet mogelijk. De BOZ-Blackboard medewerker kan dit wel voor je doen.

OSIRIS

http://osiris.utwente.nl/student

Handleiding

 • In- en uitschrijven voor cursussen en toetsen en herkansingen
 • Inzien van laatste studieresultaten en -voortgang
 • Bekijken van een algemene beschrijving van cursussen (Onderwijscatalogus)
 • Studiebegeleiding

Let op!

 • In- en uitschrijven voor cursussen (vakken) en toetsen (tentamens) in OSIRIS is verplicht voor deelname.
Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit Twente, te vinden via http://blackboard.utwente.nl. Dit is het programma waarmee studenten en docenten (met elkaar) eenvoudig kunnen communiceren.

Osiris

Tentamens

Voor alle tentamenkansen moet je je intekenen via de website van Osiris: www.utwente.nl/osiris. (Indien een vak (tussentijdse) deeltoetsen heeft, verloopt de inschrijving hiervoor veelal via Blackboard.)

Ook kun je via Osiris een tentamenrooster opvragen en een overzicht bekijken van de tentamens waarvoor je al bent ingeschreven. Tentamenzalen staan niet in de roosters vermeld. De zaal kun je minimaal vier dagen voorafgaand aan het tentamen vinden via Osiris. Het intekenen voor deelname aan tentamens via Osiris is verplicht en staat los van het intekenen voor deelname aan vakken. Voor elk tentamen moet apart worden ingetekend. Intekenen kan vanaf vier weken voor het tentamen tot acht werkdagen voor de eerste maandag in de tentamenperiode begint. Wacht niet tot het laatste moment, want na die datum kan niet meer worden ingetekend! Ingetekend zijn betekent recht hebben op deelname aan het tentamen. Voor de studenten die zich hebben ingetekend is geregeld dat er voldoende plaatsen zijn in de tentamenzaal en dat er voldoende exemplaren van het tentamen aanwezig zijn. Als je na de uiterste intekendatum toch wilt deelnemen aan het tentamen kun je je op de dag van het tentamen voor de aanvang melden bij de surveillant in de zaal. De toestemming om deel te nemen is dan echter onzeker. Het hangt af van de vraag of de organisatie, die zich op het aantal ingeschreven deelnemers heeft voorbereid, het opnemen van extra deelnemers toelaat. Dit is ter beoordeling van de surveillant ter plekke.

Voor andere faculteiten gelden andere intekenrichtlijnen, let hier dus op als je een vak bij een andere faculteit volgt.

In Osiris kun je ook overzichten opvragen van bijvoorbeeld al je tentamencijfers of alle cijfers uit een bepaalde fase. Als een tentamen is nagekeken, dan krijg je hier bericht van. Dit kan door middel van een cijferbriefje of via een email. Met Osiris kun je ook als je niet op de faculteit bent kijken welk cijfer je voor een vak hebt gehaald, mits je cijfer door BOZ verwerkt is.

Je kunt inloggen voor Osiris via de mycampus-pagina. 

Vakinformatie

Vakinformatie vind je op je studentenportal

Vragen over Osiris

Beste student,

Het blijkt dat veel studieadviseurs door studenten worden benaderd met vragen omtrent Osiris.  

Het is echter de bedoeling dat een student met dergelijk vragen zich meldt bij Student Services (in de Vrijhof). StudentServices@utwente.nl

Wanneer Student Services de vraag niet kan beantwoorden (het kan zijn dat een vraag te opleidingsinhoudelijk is), word je doorgestuurd naar het BOZ van jouw eigen opleiding.

Wij verzoeken je dan ook vriendelijk niet de studieadviseur te benaderen met vragen over Osiris. 

Verder is gebleken dat sommige studenten problemen hebben met het intekenen voor vakken of her- tentamens, wat via Osiris moet gebeuren.

Wanneer het een student niet lukt zich in te schrijven voor een vak kan BOZ dit in sommige gevallen wel voor de student doen.  

BOZ-gerelateerde vragen kunnen via mail worden gezonden aan:

boz-owk-ces@utwente.nl of boz-est-ces@utwente.nl

Met vriendeljike groet,  

de medewerksters van BOZ-BMS

Student-mail (webmail)