Informatie voor studenten en medewerkers Onderwijskunde

Huidige studenten

Deze website is ingericht voor de huidige bachelorstudenten van de opleiding Onderwijskunde (OWK). Informatie over de pre-master en master Educational Science & Technology (EST) is beschikbaar via www.utwente.nl/est.

Belangrijk bericht voor studenten: geen regulier onderwijs meer per 2015/2016

Vanaf studiejaar 2015-2016 wordt er geen regulier onderwijs meer aangeboden in de bacheloropleiding Onderwijskunde. Voor studenten die vakken uit het OWK curriculum nog niet hebben afgerond worden in 2016-2017 nog enkele overgangsregelingen geboden. Voor overige en individuele vragen over de afronding van de opleiding kun je contact opnemen met de studieadviseur. De accreditatie van de bacheloropleiding Onderwijskunde loopt af in 2019. Na afloop van deze accreditatie is het niet meer mogelijk een bachelor diploma Onderwijskunde aan de UT te behalen.

Voor studiekiezers

De bachelor Onderwijskunde wordt niet meer aangeboden in de oude vorm. Informatie over de master Educational Science & Technology is beschikbaar via www.utwente.nl/master/est.