RoUTe14+

Introductie Meldpunt OPUT-UR RoUTe14+

Introductie Meldpunt RoUTe14+

De Universiteitsraad en het OPUT hebben een centraal meldpunt geopend waar personeelsleden van de UT zich kunnen melden indien de plannen met betrekking tot Route14+ hun positie op enigerlei wijze raakt.

Doel van dit meldpunt is om te registeren en te verwijzen.

Door de meldingen te registeren ontstaat UT-breed een beeld van mogelijke fricties waardoor de URaad en het OPUT hun specifieke taken beter kunnen uitoefenen.

De betrokken personeelsleden kunnen via dit meldpunt vervolgens informatie krijgen tot wie men zich eventueel kan wenden voor individuele hulp en bijstand.

De URaad en het OPUT zullen de informatie die zij via dit meldpunt ontvangen uiteraard vertrouwelijk behandelen.

Het e-mailadres is: meldpunt-OPUT-UR@utwente.nl