Archief

Stand van zaken CAO-NU per augustus 2012

Op donderdag 19 juli jl. heeft er een informeel overleg plaatsgevonden tussen de vakbonden en de VSNU. (onderhandelaars vanuit de universiteiten zijn op vakantie).
Als eerste is het onderzoeksrapport van de IVA besproken.

VSNU gaf aan dat de universiteiten door de verhoging van de pensioenpremies en het BTW-tarief geen financiële ruimte hebben voor loonsverhoging, maar dat de werkgevers wel zien dat het personeel wel erg lang op de nullijn zit.
De VSNU denkt hierbij aan afschaffing van de seniorenregelingen en leeftijdsdagen of andere soorten van verlof om vervolgens het vrijgekomen bedrag in te zetten voor loonsverhoging (vergelijkbaar met de cao voor de onderzoeksinstellingen).
De bonden willen bij afschaffing van seniorenregelingen wel dat er regelingen getroffen worden om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.
Verder willen de werkgevers betere afspraken over de werk naar werk begeleiding van boventalligen, ook voor tijdelijk personeel. Daarbij denkt men aan mobiliteitscentra, zoals bij de universiteit van Utrecht.

In september zullen de officiële CAO onderhandelingen weer beginnen.