Archief

Bonden breken CAO overleg Universiteiten af Persbericht van 29 juni 2010

Persbericht


Bonden breken cao- overleg Universiteiten af


Werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, AC/FBZ en VAWO/CMHF hebben dinsdag 28 juni de cao onderhandelingen met de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), afgebroken. Acties worden niet uitgesloten.


De bonden willen dat het personeel bij de Nederlandse Universiteiten tenminste koopkracht behoudt en eisen daarom een loonsverbetering van 1,25 procent. Ook eisen zij garanties voor werkzekerheid en extra inzet van de universiteiten m.b.t. werkgelegenheidsbevorderende maatregelen voor groepen met achterstand op de arbeidsmarkt. De VSNU is niet bereid om te praten over enige vorm van koopkrachtbehoud en salarisverbetering en houdt vast aan een nullijn. Op het gebied van werkgelegenheid wil de VSNU geen garanties afgeven.


De VSNU pleit voor verlenging van de huidige cao met één jaar. Onafhankelijk van de uitkomst van de kabinetsformatie verwacht de VSNU grote bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs. Stijging van de lonen zou de universiteiten (verder) in financiële problemen kunnen brengen. De universiteiten hebben nu al grote problemen om hun exploitatie rond te krijgen, aldus de VSNU.


Kortzichtig en onterecht
De werknemersorganisaties vinden de argumenten van de VSNU kortzichtig en onterecht. De loonsverbeteringen zijn bescheiden, aldus de bonden. Ze zijn gericht op behoud van koopkracht en zijn geheel conform afspraken die recent aan andere cao tafels, zoals de gemeenten en waterschappen zijn gemaakt. Universiteiten hebben een behoorlijk vergrijsd personeelsbestand en zullen in de komende jaren geconfronteerd worden met een enorme vervangingsvraag. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn zullen de universiteiten juist moeten investeren in goede arbeidsvoorwaarden.


De houding van de VSNU is voor de bonden aanleiding om alle overleggen te staken. Niet alleen het cao overleg, maar ook de lokale overleggen in de universiteiten worden gestaakt. De werknemersorganisaties beraden zich op acties bij de universiteiten. “Wij zullen ons daarbij in eerste instantie richten op de opening van het academisch jaar in september. Dat is de gelegenheid bij uitstek om onze eisen onder de aandacht van de leden van de VSNU te brengen”. aldus Abvakabo bestuurder Marieke van den Berg.


Meer informatie:

Marieke van den Berg, AbvaKabo FNV: 06 – 51424023

Aaldert Mellema, CNV Publieke Zaak: 06 - 51244029

Bep Waayenberg, VAWO/CMHF: 06 - 51819011

Brigitte Sprokholt, AC/FBZ: 06 - 28900759