Jaarverslagen OPUT

Het OPUT (Overlegorgaan Personeel UT) vertegenwoordigt de vakbonden, en dus de UT-medewerkers, in het Lokaal Overleg (het georganiseerd overleg tussen CvB en de vakbonden). In het jaar 2019 had het OPUT de volgende leden:

Om technische redenen zijn de adviseurs van AC-FBZ, VAWO en CNV Overheid ook tijdelijk toegetreden als leden. Het OPUT werd in 2019 secretarieel ondersteund door:

Het jaarverslag 2019 is hier beschikbaar.