Zie OPUT

Organisatie OPUT

Bij de UT onderhandelen het College van Bestuur en de vakorganisaties over arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele regelingen van medewerkers in het Lokaal Overleg “OPUT” geheten. Het OPUT staat voor het belang van de werknemers op deze universiteit en zorgt voor goede arbeidsvoorwaarden, veiligheid, gezondheid en gelijke behandeling. Zij ziet erop toe dat de CAO Nederlandse Universiteiten op de UT wordt uitgevoerd. Met arbeidsvoorwaardengelden verbetert het OPUT de werkomstandigheden voor medewerkers.

Zo zijn er mede door het OPUT de volgende zaken voor medewerkers tot stand gekomen:

  • Een uniek sport- en gezondheidsprogramma “Sterk op het Werk”
  • Belastingvrije vergoedingen opgenomen in het arbeidskeuzemodel.

Wordt lid van één van de deelnemende bonden als je het werk van de vakorganisaties en het OPUT ondersteunt.

Download de OPUT folder (pdf)!