Zie OPUT

Contact / aanmelden

Ronald van 't End

Voorzitter OPUT
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
Tel. 053 4892307

e-mail: r.f.vantend@utwente.nl
website: www.utwente.nl/oput/

De leden, plaatsvervangende leden en adviseurs vindt u inĀ www.utwente.nl/oput/organisatie/

Aanmeldformulier