Zie Downloads

Achtergrondinformatie

De twaalf wetenschapsknooppunten in Nederland hebben als missie om te zorgen voor de verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en technologie. Pre-U Junior is één van deze wetenschapsknooppunten. Al onze activiteiten sluiten aan op de inzichten over de rol en het belang van wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren in het onderwijs.

Pre-U is nauw verbonden met het onderzoek van de leerstoel Science Education and Talent Development (SETD) van prof. dr. Juliette Walma van der Molen. Zo worden evidenties die uit het wetenschappelijk onderzoek naar talentontwikkeling naar voren komen direct vertaald naar onze projecten. Onderzoekend leren met de klas is hier een mooi voorbeeld van.