Studielink is een landelijke webapplicatie met als doel alle studenten één digitaal loket te bieden, waar zij hun (her)inschrijving aan alle Nederlandse hogescholen en universiteiten kunnen regelen. De ingevoerde gegevens worden dan automatisch doorgegeven aan de aangesloten Hoger Onderwijs instelling(en). 

Toegang voor medewerkers 

Aanvragen voor toegang tot Studielink, evenals het wijzigen en verwijderen van bestaande autorisaties kunnen ingediend worden middels het autorisatie formulier.
Om overzicht te houden en veiligheid te garanderen kan dit formulier alleen ingevuld worden door afdelingshoofden.