OSIRIS TOM ondersteuning

Project Herinrichting OSIRIS

Project herinrichting Osiris

Het project Herinrichting OSIRIS is in januari 2016 gestart met als doel om OSIRIS beter te laten aansluiten op het nieuwe onderwijs. Na een grondige analyse in de eerste fase van dit project, heeft de UCO het advies van het projectteam en de stuurgroep overgenomen om te stoppen met dit project.

Motivatie stopzetten project

Er is een aantal redenen waarom gekozen is om het project te stoppen:

  • De inschrijfkoppeling Osiris – Blackboard is niet meer te handhaven in de nieuwe herinrichting;
  • De inspanningen die gedaan moeten worden voor het realiseren van de herinrichting wegen niet op tegen de meerwaarde van het project;
  • Naast de problemen die opgelost worden met de herinrichting veroorzaakt de herinrichting ook aan aantal nieuwe zwaarwegende problemen, zie tabel 2 in het eindrapport.

Documenten: