Zie OSIRIS

Documentatie, handleidingen en trainingsmateriaal Home

OSIRIS heeft veel functionaliteiten en een zeer diverse doelgroep. Deze pagina bevat handleidingen en documentatie voor studenten en medewerkers, zowel uit de onderwijsstaf als de ondersteuning. Verder kan het document “Onderwijsprocessen in OSIRIS” meer inzicht in de werking van OSIRIS verschaffen.