Zie Toegang tot OSIRIS

Autorisatie OSIRIS - Aanvraagproces (voor medewerkers)

N.B. De volledige documentatie aangaande de procedure voor een autorisatie-aanvraag is hier te vinden. Het formulier voor autorisatie-aanvraag staat hier.

Om als medewerker gebruik te kunnen maken van OSIRIS, is het nodig om een autorisatie-aanvraag te doen. De procedure die hiervoor in gebruik is, wordt hieronder beschreven.

Procedure autorisatie-aanvraag

De onderstaande afbeelding geeft de aanvraag visueel weer. Daarna zijn de stappen toegelicht.

plaatje.jpg

Stap 1. Aanvragen autorisaties

Aanvragen kunnen gedaan worden via het formulier “Aanvraag Autorisatie OSIRIS”, dat volledig ingevuld moet worden. Deze wordt dan vanzelf bij Functioneel Beheer van de onderwijssystemen in behandeling genomen.

Standaard zijn de teamleiders van de BOZ’s en het hoofd van de CSA gemachtigde aanvragers. Voor medewerkers van andere afdelingen dan BOZ’s en de CSA afdeling geldt over het algemeen dat de hoofden van de afdelingen aan moeten geven of de medewerker de rechten inderdaad nodig heeft voor het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden.

Stap 2. Controle aanvraag

Functioneel Beheer van de onderwijssystemen controleert de binnengekomen aanvraag. Functioneel Beheer van de onderwijssystemen controleert daarbij onder andere de volgende zaken:

  • Is de aanvraag compleet en duidelijk
  • Worden er niet te veel autorisaties (te veel opleiding, organisatieonderdelen, faculteiten of profielen) aangevraagd t.o.v. de uit te voeren werkzaamheden
  • Is de aanvrager gemachtigd om dergelijke aanvragen te doen
  • Bij wijzigingen wordt gecontroleerd of de oude autorisaties nog wel nodig zijn (denk aan een medewerker die van de ene naar de andere faculteit verhuist)

Bij twijfel of als het Functioneel Beheer van de onderwijssystemen niet akkoord is met de aanvraag wordt er overlegd met de aanvrager.

Stap 3. Doorzetten aanvraag

Als de aanvraag akkoord is bevonden door Functioneel Beheer van de onderwijssystemen wordt de aanvraag overgedragen aan ICTS – COMPAS.

Stap 4. Uitvoeren aanvraag

ICTS – COMPAS voert de autorisaties door in de juiste Osiris omgeving en koppelt dit terug naar Functioneel Beheer van de onderwijssystemen.

Stap 5. Terugkoppeling richting aanvrager

Als de aanvraag is uitgevoerd, neemt Functioneel Beheer van de onderwijssystemen contact op met de aanvrager om te informeren dat de aanvraag is doorgevoerd.

Achtergrondinformatie

Informatie over onder andere de technische achtergrond van autorisaties en de profielen die beschikbaar zijn, kunnen worden gevonden in het document “Autorisatiebeleid OSIRIS”. Dit document is hier te vinden.