Zie OSIRIS

Veel gestelde vragen

Algemene vragen

Wat is OSIRIS en waar dient het voor?

OSIRIS is het studenteninformatiesysteem (SIS) in gebruik op de Universiteit Twente. Alle informatie omtrent inschrijving, studievoortgang en betalingen van studenten wordt in OSIRIS vastgelegd. Ook is OSIRIS gekoppeld aan verschillende andere systemen die op de UT in gebruik zijn, zoals de landelijke inschrijfapplicatie Studielink, de digitale leeromgeving Blackboard en het Studenten Mobiliteit Systeem (SMS).

OSIRIS is er zowel voor studenten als voor medewerkers van de onderwijsondersteunende diensten.

Studenten schrijven zich in OSIRIS in voor vakken en minoren en kunnen in OSIRIS hun resultaten en de notities van hun studieadviseur zien.

Studieadviseurs kunnen in OSIRIS de studievoortgang zien van de studenten die ze begeleiden. Ook kunnen zij hierin afspraken met en notities over studenten vastleggen en raadplegen.

Medewerkers van de Bureaus Onderwijszaken (BOZ’s) gebruiken OSIRIS om het cursusaanbod van de UT en de examenprogramma’s en resultaten van studenten vast te leggen.

Tot slot wordt OSIRIS door medewerkers van de Centrale Studentenadministratie (CSA) en de Admission Office (AO) gebruikt om de aanmeldingen, inschrijvingen en betalingen van studenten uit binnen- en buitenland te registreren.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Via welke apparaten is OSIRIS toegankelijk?

OSIRIS is zowel via de PC als via smartphone en tablet toegankelijk. OSIRIS ondersteunt echter niet alle webbrowsers. Veel problemen met toegang tot OSIRIS worden dan ook veroorzaakt door het gebruik van een verkeerde browser; meer informatie hierover vind je bij vraag 3.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Via welke webbrowsers is OSIRIS toegankelijk?

OSIRIS ondersteunt officieel de webbrowsers Internet Explorer en Firefox. De Chrome desktop webbrowser en de Safari webbrowser worden officieel niet ondersteund, maar blijken in de praktijk wel te werken. In de standaard Android browser werkt OSIRIS niet, dus op Android apparaten dient de Firefox webbrowser geïnstalleerd te worden om OSIRIS daarop te kunnen bezoeken.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

OSIRIS begrippen

OSIRIS kent een aantal begrippen die anders zijn dan de begrippen die in het standaard Onderwijs- en Examenreglement (OER) en in andere documentatie van de UT gebruikt worden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste begrippen.

OSIRIS begrip: Begeleider 
UT begrip: Mentor, studentendecaan, stagecoördinator, studieadviseur 
OER begrip: Studieadviseur

OSIRIS begrip: Blok 
UT begrip: Kwartiel 
OER begrip: Module

OSIRIS begrip: Coördinerend onderdeel
UT begrip: Penvoerende opleiding

OSIRIS begrip: Cursus
UT begrip: Module/vak
OER begrip: Onderwijseenheid

OSIRIS begrip: Examenprogramma
UT begrip: Examenprogramma
OER begrip: Onderwijsprogramma

OSIRIS begrip: Geldend resultaat
UT begrip: Moduleresultaat/eindresultaat
OER begrip: Tentamenresultaat

OSIRIS begrip: Punt
UT begrip: EC
OER begrip: EC

OSIRIS begrip: Toets
UT begrip: Tentamen
OER begrip: Toets

OSIRIS begrip: Toetsresultaat
UT begrip: Deelresultat
OER begrip: Toetsresultaat

OSIRIS begrip: Verzorgend onderdeel
UT begrip: Toeleverende faculteit/vakgroep

Meer informatie over de totstandkoming van het eindcijfer van modules is bij de vraag "Hoe worden resultaten voor modules/vakken bepaald?" te vinden.


Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik heen voor vragen over OSIRIS?

Vind je in deze FAQ niet wat je zoekt? Probeer dan:

Studenten:

• Handleiding OSIRIS Student;
• De website van Student Services of neem contact op via studentservices@utwente.nl.

Docenten:

• Administratieve procedures en werkinstructies;
• Raadpleeg je BOZ, bij voorkeur de key-user.

Studieadviseurs/-begeleiders:

• Materiaal van de cursus OSIRIS Docent/Begeleider;
• Administratieve procedures en werkinstructies;
• BOZ, bij voorkeur de key-user.

Back office medewerkers (AO, CSA, BOZ):

• Cursusmateriaal;
• Administratieve procedures en werkinstructies;
• Raadpleeg je key-user.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Studentenvragen: algemeen

Wat is OSIRIS Student?

OSIRIS Student is het onderdeel van OSIRIS waarin je je als student je kunt inschrijven voor modules/vakken en minoren, notities van je studieadviseur kunt raadplegen en je laatste deelresultaten en totale studievoortgang kunt bekijken.

Verder kun je in OSIRIS Student ook informatie over de vakken die je volgt raadplegen en je toetsrooster inzien.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de OSIRIS Onderwijscatalogus?

In de OSIRIS Onderwijscatalogus kan je zoeken naar informatie over cursussen (bijv. cursusinhoud, het aantal EC’s, voertaal, docenten, studiemateriaal, etc.). Daarnaast kun je zoeken naar informatie over minoren (bijv. inhoud, voertaal, startmoment, contactpersoon).

De onderwijscatalogus bevat hiervoor diverse zoekmogelijkheden. Het meest trefzeker is de cursuscode: de unieke code die als identificatie aan elke cursus toegekend wordt.

De catalogus is zonder inloggen toegankelijk. Daarnaast is de onderwijscatalogus ook benaderbaar via OSIRIS Student.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is OSIRIS IO Inkomend?

Hbo’ers en buitenlandse studenten moeten zich voor een masteropleiding aan de UT via OSIRIS IO Inkomend aanmelden. Van de aanmeldingen die via OSIRIS IO Inkomend binnenkomen, wordt door de afdeling Admission Office (AO) van CES een dossier aangelegd. Nadat de toelatingscommissie een toelatingsbesluit heeft afgegeven, kan de student zich definitief inschrijven aan de UT.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar vind ik mijn rooster?

Voor het maken en verspreiden van roosters gebruikt de UT de applicatie MyTimeTable. MyTimeTable is te bereiken via https://rooster.utwente.nl/ en stelt je in staat om je persoonlijke rooster te bekijken, met alleen de module/vakken die jij volgt en jouw (project)groepen. Alle onderdelen van de module/vakken, zoals hoorcolleges, werkcolleges en tentamens, vind je hierin terug.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar vind ik informatie over vakken?

Informatie over vakken is te vinden in de OSIRIS Onderwijscatalogus.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar vind ik informatie over minoren?

In de OSIRIS Onderwijscatalogus kun je zoeken naar informatie over minoren. Je vindt hier de basisinformatie van de minoren (bijv. inhoud, voertaal, startmoment, contactpersoon) waarvoor je je kunt inschrijven.

Meer uitgebreide informatie over minoren kun je vinden op de Minorwebsite.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar vind ik informatie over stages en afstudeeropdrachten?

Informatie over stages en (afstudeer)opdrachten staat niet in OSIRIS, maar wordt vastgelegd in het Studenten Mobiliteits Systeem (SMS). Het systeem bevat enkele invulformulieren en raadpleegmogelijkheden voor studenten. Daarnaast wordt het systeem gebruikt door stage- en afstudeercoördinatoren en BOZ.

Meer informatie over stages en (afstudeer)opdrachten kun je vinden op de website van je opleiding of je kunt contact opnemen met Student Services.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar vind ik onderwijsmededelingen?

De onderwijsmededelingen worden gepubliceerd via de studentenportal.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Studentenvragen: inschrijven en begeleiding

Hoe kan ik zien voor welke studie ik sta ingeschreven?

Dit kun je zien in Studielink of op het tabblad Personalia in OSIRIS Student.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is een examenprogramma?

Een examenprogramma is een groep van bij elkaar horende cursussen die je als student moet doorlopen om een opleidingsfase (bijv. propedeuse, bachelor-hoofdfase of master) af te ronden, inclusief de eventuele keuzes daarbinnen. Iedere student wordt aan één of meer examenprogramma’s gekoppeld. De examenprogramma’s van een student zijn te bekijken via het studievoortgangsoverzicht.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waarvoor moet ik mij allemaal in OSIRIS inschrijven?

In OSIRIS schrijf je je in voor de module/vakken die je wilt volgen. Bij inschrijving voor een module of vak word je automatisch ingeschreven voor alle werkvormen van die module of dat vak, plus de eerste poging(en) voor de toets(en) van die module of dat vak. Je hoeft je dus na inschrijving voor een cursus nergens anders meer voor in te schrijven.

Wil je je inschrijven voor een herkansing voor een toets in plaats van voor alle werkvormen van een module of vak, dan biedt OSIRIS daarvoor een aparte inschrijfmogelijkheid.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik mij in OSIRIS inschrijven?

Inschrijven in OSIRIS gebeurt in OSIRIS Student via het tabblad ‘Inschrijven’. Bij inschrijving voor een cursus kan men kiezen tussen het inschrijven voor een cursus uit het eigen examenprogramma, uit de eigen minor of daarbuiten.

Meer informatie over het inschrijven voor een cursus is te vinden in de ‘Handleiding OSIRIS Student’.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik mij inschrijven voor een cursus buiten mijn examenprogramma?

Inschrijven in OSIRIS gebeurt in OSIRIS Student via het tabblad ‘Inschrijven’. Bij inschrijving voor een cursus kan men kiezen tussen het inschrijven voor een cursus uit het eigen examenprogramma, uit de eigen minor of daarbuiten. Bij deze laatste optie kan er met behulp van zoekcriteria uit het totale cursusaanbod van de UT gekozen worden.

Meer informatie over het inschrijven voor een cursus is te vinden in de ‘Handleiding OSIRIS Student’.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik mij inschrijven voor een herkansing?

Inschrijven voor een herkansingsmogelijkheid gaat via het tabblad ‘Inschrijven’, waarbij gekozen dient te worden voor inschrijving voor een toets. Hier worden bij het examenprogramma direct de herkansingsmogelijkheden weergegeven voor de vakken waarvoor je bent ingeschreven, omdat inschrijving voor de eerste poging automatisch gebeurt bij inschrijving voor een cursus. Verder is het ook mogelijk om te zoeken op toetsen van vakken waarvoor je niet bent ingeschreven.

Meer informatie over het inschrijven voor toetsen is te vinden in de ‘Handleiding OSIRIS Student’.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat moet ik in OSIRIS doen met mijn nevenactiviteiten?

Sinds september 2010 is het mogelijk om je nevenactiviteiten vast te leggen in OSIRIS Student. Je studieadviseur en/of mentor kan deze gegevens inzien. De studieadviseur en/of mentor weet op deze wijze waar je mee bezig bent (geweest) naast je studieactiviteiten. Dit kan eventuele opgelopen vertraging verklaren. Kortom, het is niet verplicht om je nevenactiviteiten te vermelden, maar wel wenselijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar vind ik mijn Bindend Studie Advies (BSA)?

Voor alle bacheloropleidingen op de UT geldt in het eerste jaar een zogenaamd Bindend Studie Advies (BSA). Binnen het BSA bestaan er twee voorlopige adviezen gedurende het studiejaar en een definitief advies aan het einde van het jaar. Is dit laatste advies negatief, dan is deze bindend, tenzij er bezwaar wordt aangetekend en gehonoreerd.

Deze adviezen worden, zodra ze zijn vastgesteld, in OSIRIS gepubliceerd en per mail naar alle eerstejaars studenten verstuurd. In OSIRIS Student zijn alle adviezen terug te vinden in het onderdeel ‘Bindend Studieadvies’ in het tabblad ‘Voortgang’.

Meer informatie over de regels omtrent het BSA is te vinden op www.utwente.nl/bsa.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Studentenvragen: resultaten en studievoortgang

Hoe worden resultaten voor modules/vakken bepaald?

Het moduleresultaat voor een module uit het Twents Onderwijs Model (TOM) bestaat uit meerdere toetsresultaten. Deze “toetsresultaten” zijn de eindresultaten voor de module-onderdelen, zoals de verschillende onderwijsonderdelen of het project. Het moduleresultaat dient altijd een zes of hoger te zijn. Daarnaast kunnen er ook aanvullende eisen aan de afzonderlijke toetsresultaten zijn die per opleiding kunnen verschillen. Raadpleeg voor informatie hierover de documentatie van jouw opleiding.

Ook vakken uit het niet-TOM onderwijs kunnen bestaan uit meerdere onderdelen, maar in de regel worden deze vakken afgesloten met slechts één toets.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik mijn resultaten terugvinden?

Op de UT wordt in het Twents Onderwijs Model (TOM) gebruikgemaakt van het tentamenresultaat (het eindresultaat van een module) en toetsresultaten (de deelresultaten voor module-onderdelen).

De behaalde toetsresultaten zijn in OSIRIS Student terug te vinden in het tabblad ‘Resultaten’. De behaalde tentamenresultaten zijn op te vragen middels het ‘Studievoortgangsoverzicht’ in het tabblad ‘Voortgang’.

Als een module-onderdeel meerdere toetsen heeft, dan wordt dat niet in OSIRIS bijgehouden. De docent die dit module-onderdeel verzorgt, is voor de registratie van de cijfers van deze deeltoetsen of deelopdrachten verantwoordelijk. Vaak wordt ervoor gekozen om dit in het Blackboard Grade Center bij te houden. Meer informatie hierover is in de Blackboard documentatie te vinden.

Voor niet-TOM onderwijs geldt dat het tentamenresultaat in de regel samenvalt met het toetsresultaat dat behaald is voor het afsluitend schriftelijk of mondeling tentamen. Hier zijn het tabblad Resultaten en het Studievoortgangsoverzicht dus uitwisselbaar te gebruiken.

Ook hier geldt: als een vak meerdere toetsen heeft, dan wordt dat niet in OSIRIS bijgehouden. De docent die dit vak verzorgt, is voor de registratie van de cijfers van deze deeltoetsen of deelopdrachten verantwoordelijk. Vaak wordt ervoor gekozen om dit in Blackboard, in het onderdeel My Grades, bij te houden. Meer informatie hierover is in de Blackboard documentatie te vinden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Medewerkersvragen

Wat is OSIRIS Docent/Begeleider?

OSIRIS Docent/Begeleider is op dit moment in gebruik voor studieadviseurs, onderwijscoördinatoren en stagecoördinatoren. Met behulp van deze module kunnen zij student- en voortgangsgegevens raadplegen. Ook kunnen studieadviseurs afspraken met en notities over studenten vastleggen en raadplegen. Bij deze afspraken en notities kan worden aangegeven wie deze mag raadplegen. OSIRIS Docent/Begeleider bevat ook mogelijkheden om bestanden met studentgegevens en diverse overzichten aan te maken.

Momenteel is de Docent/Begeleider module niet ingericht voor gebruik door docenten.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is OSIRIS Backoffice?

OSIRIS Backoffice is de module van OSIRIS waarin al het onderwijsondersteunend personeel werkt. Afhankelijk van de functie van de medewerker zijn er verschillende onderdelen in de Backoffice toegankelijk: een medewerker van CSA heeft toegang tot menu’s aangaande in- en uitschrijvingen, examens en betalingen, een medewerker van een BOZ heeft toegang tot menu’s aangaande cursusaanbod en examenprogramma’s en een medewerker van AO heeft toegang tot menu’s aangaande aanmeldingen.

De autorisaties van medewerkers voor deze verschillende onderdelen worden door Functioneel Applicatie Beheer (FAB) beheerd. Het beleid hieromtrent en het aanvraagformulier voor autorisaties is op de website Onderwijssystemen te vinden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Zijn het OER en OSIRIS op elkaar afgestemd?

In de ‘Onderwijs en Examenregeling’ worden de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs, de examens en diverse praktische zaken. Voor alle bacheloropleidingen van de UT geldt eenzelfde OER.

Bij het opstellen/bijstellen van de OER wordt jaarlijks onderzocht in welke mate OSIRIS de reglementen uit de OER kan ondersteunen en of OSIRIS hiervoor juist is ingericht.

Momenteel ondersteunt OSIRIS de meeste reglementen uit het OER. OSIRIS is bijvoorbeeld zo ingericht dat bij meerdere tentamenpogingen het hoogste cijfer als eindcijfer telt. Verder wordt het Bindend Studie Advies, dat voor alle bacheloropleidingen verplicht is, ook in OSIRIS geregistreerd.

Een belangrijke kanttekening, die ook zo is vastgelegd in het algemene OER, is dat deelresultaten van toetsresultaten niet OSIRIS maar in Blackboard worden vastgelegd. Zie hiervoor ook vraag 29.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe moet een docent informatie over cursussen aanleveren?

BOZ vraagt docenten periodiek om informatie over hun cursussen aan te leveren, zodat de onderwijscatalogus in OSIRIS gevuld kan worden. Voor de aanlevering van de cursusinformatie is een standaard invulsjabloon beschikbaar, deze wordt verspreid via BOZ.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe worden de resultaten van tentamens ingevoerd?

Docenten leveren de resultaten in lijsten aan bij BOZ. BOZ registreert de resultaten vervolgens in OSIRIS. BOZ voert de resultaten in voor de door de faculteit verzorgde vakken.

Daarnaast kunnen resultaten van meerkeuze tentamens die automatisch beoordeeld worden door het systeem TENTAM via een Excel bestand ingelezen worden in OSIRIS.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik ook deelresultaten invoeren in OSIRIS?

Registratie van deelresultaten is in OSIRIS niet mogelijk. OSIRIS biedt slechts de mogelijkheid om toetsresultaten per module-onderdeel vast te leggen, wat dan leidt tot een uiteindelijk tentamenresultaat. Ook bij een vak kan slechts één toetsresultaat worden vastgelegd, wat dan direct het eindresultaat is.

Voor het bijhouden van deelresultaten kan worden gedaan in Blackboard met behulp van het zogenaamde Blackboard Grade Center. Meer informatie over het Grade Center is in de Blackboard Documentatie te vinden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik aantekeningen van gesprekken met studenten vastleggen?

Studieadviseurs kunnen in de module OSIRIS Docent/Begeleider aantekeningen vastleggen, bijv. van gesprekken met studenten. De studieadviseur kan hierbij i.v.m. privacyaspecten aangeven of collega’s, en zo ja welke collega’s, deze aantekeningen mogen lezen. Ook kan de studieadviseur de aantekeningen zichtbaar maken voor de betreffende student.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke overzichten zijn er in de Backoffice en Docent/Begeleider module beschikbaar?

OSIRIS kent veel standaardoverzichten. Welke overzichten er beschikbaar zijn in de Backoffice en/of in OSIRIS Docent/Begeleider, kun je raadplegen in het document ‘Overzichten OSIRIS’.

Voor vragen die niet met deze standaardoverzichten beantwoord kunnen worden, kan de zgn. Business Objects osman-universe mogelijk een uitkomst bieden. Met deze tool kunnen door geautoriseerde gebruikers zelf rapportages gemaakt worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website Onderwijssystemen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar zijn de procedures en werkinstructies van BOZ te vinden?

Deze zijn beschikbaar via de website Onderwijssystemen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat doen OSIRIS key-users?

AO, CSA en alle BOZ’s hebben een ‘key-user’ voor OSIRIS. De key-user is een OSIRIS-gebruiker met veel kennis over de beschikbare functionaliteit in OSIRIS en over de processen. De key-user is een collega waar men binnen de afdeling of faculteit terecht kan met vragen. De key-user stemt ook af met andere key-users en met collega’s van Functioneel beheer van de onderwijssystemen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wie zijn de OSIRIS key-users?

De contactgegevens van de key-users zijn te vinden op de website Onderwijssystemen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag