OSIRIS Manager BO/Infoview

Aanvraag autorisatie Infoview

Het onderstaande formulier is bedoeld voor een autorisatie-aanvraag voor BusinessObjects Infoview, waarin de bestaande rapporten van de OSIRIS Manager Universe te bekijken zijn en (voor bouwers) nieuwe rapportages te bouwen zijn.

Om overzicht te houden en veiligheid te garanderen kan dit formulier kan alleen ingevuld worden door teamleiders BOZ, Hoofd CSA en overige afdelingshoofden.

De ‘gerechtigde’ is degene voor wie u autorisatie aanvraagt.

Meer informatie over de beschikbare rapporten in de OSMAN Universe is te vinden op http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/ods/osman/.

De gedragsregels die op het gebruik van de Universe van toepassing zijn, zijn te vinden op http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/ods/documentatie/gedragscode.pdf.

Aanvraagformulier
Contactgegevens van de indiener van de aanvraag
Gegevens van de te autoriseren medewerker
Details van de aanvraag

Wanneer de een gebruiker een autorisatie-aanvraag doet, moet hij/zij ook akkoord gaan met de gedragsregels.
(http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/ods/documentatie/gedragscode.pdf)

toets de volgende code in: 61960