UT-ODS

Overzicht OSIRIS Manager BO/Infoview

De OSMAN universe is een Business Objects universe die door de leverancier van OSIRIS (CACI) wordt geleverd en onderhouden. Doordat OSIRIS ook door andere instellingen wordt gebruikt zijn deze bestaande rapporten gebaseerd op de wensen van die instellingen. Deze rapporten zijn beoordeeld op bruikbaarheid en waar nodig aangepast en aangevuld met onze wensen.

De bruikbare rapporten zijn:

 • OSIRIS 001 Cohortsamenstelling op peildatum
 • OSIRIS 002 Faserendement cohort
 • OSIRIS 003 Slaginspercentage toets
 • OSIRIS 006 Ranking afgestudeerden
 • OSIRIS 013 Stroomgegevens op basis van cohort
 • OSIRIS 016 Voortgang studenten naar opleidingscohort
 • OSIRIS 018 Studentenkaart
 • OSIRIS 036 Gemiddeld studieduur propedeuse
 • OSIRIS 044 Overzicht niet-eer-studenten
 • OSIRIS 041 Status aanmeldingen voor het komende collegejaar
 • OSIRIS 051 Opleidingscohort overzicht
 • OSIRIS 053 Studievoorgang studiepunten per student

Deze rapporten zijn via InfoView (Business Objects) te vinden in de map:

Openbare mappen>Student en Onderwijs> Rapport modellen leverancier OSIRIS.

Naast de standaardrapporten zijn er eigen Business Objects OSMAN rapporten voor onder andere onderwijscoördinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers en studieadviseurs ontwikkeld.

De beschikbare UT rapporten zijn:

 • OSIRIS UT 019 Controle aanstaande derde tentamenpoging
 • OSIRIS UT 020 Controle aanstaande derde tentamenpoging (uitsluiting van alles soorten voldoendes
 • ORISIS UT 021 Studievoortgang per student
 • OSIRIS UT 022 Studievoortgang per cohort

Deze rapporten zijn via InfoView (Business Objects) te vinden in de map:

Openbare mappen>Student en Onderwijs> Rapport modellen UT

Verdere toelichting is te vinden in de “Handleiding Rapportages bij OSIRIS Universe”.