Zie Algemene documentatie

Handleidingen per gebruikersgroep

Op deze pagina zijn de presentaties van de trainingen opgenomen die in juni 2012 aan medewerkers zijn gegeven in het kader van het Project Informatievoorziening Onderwijs.

Hierin wordt voor verschillende doelgroepen uitgelegd hoe zij van de onderwijsrapportages gebruik kunnen maken. Deze presentaties kunnen als handleiding gebruikt worden.