UT-ODS

Overzicht algemene documentatie

Voor OSMAN en MISUT zijn er, in tegenstelling tot voor de OSIRIS Backoffice, geen autorisaties op opleidings- en/of faculteitsniveau: iedereen met toegang kan de gegevens van alle studenten en opleidingen bekijken. Vandaar dat er voor het verkrijgen van rapportages uit deze systemen enkele gedragsregels zijn opgesteld. In de onderstaande gedragscode zijn deze te vinden.