Questionmark Perception is een toetssyteem. Tentamenvragen kunnen geïndexeerd worden opgeslagen in itembanken. Er kunnen online toetsen uit worden gegenereerd. Zie voor uitgebreide informatie de TELT-website. Handleidingen zijn te vinden op:

  • Knowledge base van Questionmark
  • Voorbeeldtoets met allerlei typen mogelijke toetsvragen (klik op Next Question geheel onder aan de pagina; vraag 14-17 gebruiken afbeeldingen en drag&drop).
  • Downloaden testversie om het product 30 dagen te proberen (aanmaken account vereist).
  • Handleidingen van de leverancier. Alleen toegankelijk met een account.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan de Goeijen.

ICT in het onderwijs

QMP is een van de vele systemen die op de UT worden aangeboden voor Technology Enhanced Learning and Teaching (TELT). Op de TELT-website vindt u meer informative en contactgegevens over alle systemen.