Zie ICTO-systemen

Digitaal portfolio algemeen

UT Digitaal Portfolio

Het Portfolio is te vinden op portfolio.utwente.nl. Met dit systeem kunnen portfolio’s van groepen studenten worden aangelegd waarme hun voortgang wordt gevolgd voor bijvoorbeeld de vaardigheden-leerljin. Ook kan alle verslaglegging rond stage en afstudeeropdracht erin worden opgenomen.

Algemene informatie

Het portfolio wordt ingericht per cohort studenten. Zij worden gekoppeld aan Topics en daaronder worden Assignments aangemaakt. Deze taken worden uitgezet en ingediend via het Portfolio. Ook feedback en beoordeling vinden plaats in het systeem.

Onderstaande video geeft een overzicht van het ePortfolio:

UT_ePortfolio from University Of Twente / LISA on Vimeo.

Het systeem kent de volgende rollen:

Coordinator

De beheerder vanuit de opleiding / stagebureau. De coördinator maakt de studentgroepen en de Topics en Assignments. Per programma kunnen er meerdere coördinatoren zijn.

Examiner

De examiner is meestal een docent of begeleider. Zij ontvangen de producten van de student en geven een beoordeling. Er zijn examiners op verschillende niveaus in te stellen.

Student

De student ziet zijn of haar eigen producten en kan de voortgang volgen.

Evaluator

Een (interne of externe) persoon die door een student wordt uitgenodigd om feedback te geven op een product.

Auditor

Een rol met leestoegang op alle producten in een cohort.

Structuur

Het Portfolio is als volgt opgebouwd:

ICT in het onderwijs

Het Portfolio is een van de vele systemen die op de UT worden aangeboden voor Technology Enhanced Learning and Teaching (TELT). Op de TELT-website vindt u meer informatie en contactgegevens over alle systemen.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen met portfolio@utwente.nl.