EvaSys wordt gebruikt voor het uitzetten van enquêtes, waaronder de Student Experience Questionnaire (SEQ) aan het eind van elke bachelormodule. Handleidingen zijn te vinden op:

EvaSys: Beknopte handleiding
EvaSys: Uitgebreide handleiding

Instructievideo's

Daarnaast is er een aantal instructievideo’s te bekijken via Vimeo:

Video

Onderwerpen

Overzicht van alle video’s

Hoofdpagina met alle onderstaande instructievideo’s

Opbouw en course aanmaken

1. Opbouw van EvaSys (Subunit – User – Course)
2. Kennismaken met een aantal menu’s
3. Het aanmaken van een course

Questionnaire basics

1. Het aanmaken van vraaggroepen
2. De drie belangrijkste vraagtypen (keuzevragen, schaalvragen en open vragen)
3. Het gebruik van de library
4. Een route in de vragenlijst maken door middel van filters (vragen stellen o.b.v. eerder gegeven antwoorden)
5. Verplicht maken van vragen

Surveys genereren

1. Surveys genereren voor courses in EvaSys
2. Aanmaken van ‘scheduled tasks’: surveys automatisch laten openen/sluiten en herinneringen versturen
3. Extra wachtwoorden aanmaken en versturen naar respondenten
4. Eenmalige vragen (IOQs) aan een survey toevoegen

Rapporteren

1. Standaard rapporten
2. Uitvoer van ruwe data (csv)
3. Report Creator in EvaSys
4. Verzamelrapporten maken
5. Rapport opsplitsen naar subgroup
6. Vergelijkingsrapportages maken en aan alle rapporten toevoegen
7. Meerdere rapporten tegelijk genereren

Importeren

1. Importeren van vragen in de question library
2. Courses importeren
3. Respondenten (deelnemerslijsten) importeren

Questionnaire geavanceerd

1. Het maken van de Overall Indicators (samenvatting aan het begin van het rapport) en de Quality Guidelines (stoplichtjes in het rapport)
2. Het spiegelen van vragen
3. Meerdere talen instellen
4. Resultaten meteen na sluiten van de survey beschikbaar maken voor deelnemers
5. Antwoorden halverwege opslaan
6. Aangeven hoe je de vragenlijst wilt gebruiken

ICT in het onderwijs

EvaSys is een van de vele systemen die op de UT worden aangeboden voor Technology Enhanced Learning and Teaching (TELT). Op de TELT-website vindt u meer informative en contactgegevens over alle systemen.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen met suport-evasys-icts@utwente.nl.