FAQ

FAQ voor studenten

Inschrijven

Wat houdt de inschrijfkoppeling tussen OSIRIS en Blackboard in voor studenten?

Als je je in OSIRIS inschrijft voor deelname aan een cursus of TOM module, dan word je automatisch ingeschreven in de bijbehorende Blackboard course. Ook als je je alleen inschrijft voor een toets, word je automatisch in de Blackboard course ingeschreven. Wanneer je je uitschrijft voor een cursus in OSIRIS, word je ook automatisch uitgeschreven voor de bijbehorende Blackboard course.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer kan ik mij inschrijven voor cursussen in OSIRIS (en dus Blackboard)?

Zelf inschrijven in OSIRIS is alleen mogelijk als de inschrijfperiode in OSIRIS open staat. De inschrijfperiode per kwartiel kan je terugvinden op de website van Student Services. Wil je je na de inschrijfperiode nog inschrijven voor een cursus, meld je dan bij het BOZ van je opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben ingeschreven voor een cursus in OSIRIS, maar ik heb geen toegang tot de Blackboard course.

Na inschrijving in OSIRIS ben je binnen 10 minuten ook ingeschreven in de Blackboard course (verwerking binnen 10 minuten geldt alleen tussen 06.00 en 23.00 uur). Elke course wordt 2 weken voor aanvang van een kwartiel automatisch beschikbaar voor de ingeschreven studenten. Alle inschrijvingen in de periode hiervoor worden wel verwerkt, maar je hebt dan nog geen toegang tot de course. Wel zie je de course vermeld staan in My Courses, met de datum waarop deze toegankelijk wordt.

Mocht je een dag na inschrijving in OSIRIS de course nog steeds niet zien in My Courses in Blackboard, stuur dan een e-mail naar de Blackboard support van jouw faculteit.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ga alleen een onderdeel van een TOM-module volgen. Moet ik me inschrijven voor de module in OSIRIS?

Nee: als je alleen een onderdeel van een module volgt, schrijf je dan niet in voor de module in OSIRIS. Vaak kun je je via je examenprogramma inschrijven op een cursus die het module-onderdeel betreft. Voor die cursussen geldt dat je automatisch ingeschreven wordt in de Blackboard course van de module. Mocht je jezelf al hebben ingeschreven voor alle cursussen in je examenprogramma, maar een dag later nog steeds geen toegang hebben tot de Blackboard course van de module, neem dan contact op met het BOZ van jouw eigen opleiding.

Zie onderstaande e-mailadressen:

BMS: BOZ-BMS-CES@utwente.nl

ET: BOZ-ET-CES@utwente.nl

EWI: BOZ-EWI-CES@utwente.nl

TNW: BOZ-TNW-CES@utwente.nl

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ga een module-onderdeel uit een module van een voorgaand studiejaar herkansen. Moet ik me inschrijven voor de module in Osiris?

Nee, jouw opleiding geeft aan het BOZ door dat je een module-onderdeel mag herkansen. Als je wel toegang wilt tot de Blackboard course van de module van het huidige jaar, neem dan contact op met het BOZ van jouw eigen opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Gaat het inschrijven voor organisations in Blackboard ook via OSIRIS?

Nee, de inschrijfkoppeling heeft geen betrekking op Organisations in Blackboard. Inschrijving op Organisations blijft via Blackboard gaan.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik wil toegang tot een Blackboard course zonder dat ik voor de cursus ingeschreven ben in OSIRIS, bijvoorbeeld ter oriëntatie op keuzevakken. Wat moet ik doen?

Docenten kunnen instellen dat hun Blackboard course openbaar toegankelijk is. In dat geval is de course in de Blackboard course catalogue aanklikbaar en kun je op die manier toegang krijgen zonder dat je ervoor ingeschreven bent. Je kunt de docent vragen of hij/zij dit wil instellen (informatie voor docenten hierover staat hier). Zo niet, dan kun je informatie vinden in de OSIRIS onderwijscatalogus of opvragen bij de docent van het vak.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben Aio/PhD/PDEng en volg een aantal cursussen. Hoe kan ik mijzelf in Blackboard inschrijven?

Om ingeschreven te worden in een Blackboard course, kan je een e-mail sturen naar je facultaire Blackboard support waarin je de module- of vakcode, module- of vaknaam en je m-nummer vermeld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben student assistent bij een cursus. Wie kan mij inschrijven voor de bijbehorende Blackboard course?

Docenten hebben in Blackboard de rechten om gebruikers toe te voegen aan een Blackboard course. Je kan de docent van het vak benaderen om toegang te krijgen tot de course.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Uitschrijven

Ik heb mijzelf in OSIRIS ingeschreven voor een cursus, maar ga de cursus toch niet volgen. Kan ik mijzelf uitschrijven in Blackboard?

Mocht je je voor een ingeschreven cursus alsnog weer willen uitschrijven, dan kan dat binnen de inschrijvingstermijn via OSIRIS. (De inschrijfperiode per kwartiel kan je terugvinden op de website van Student Services.) Mocht je je na de sluiting van de inschrijvingstermijn alsnog willen uitschrijven dan dien je hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij BOZ.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb mijzelf in OSIRIS ingeschreven voor een TOM module, maar ga de module toch niet volgen. Kan ik mijzelf uitschrijven in Blackboard?

Sta je voor een module ingeschreven en je besluit om de betreffende module niet te volgen dan kun je via OSIRIS tot een dag voor aanvang van de module alsnog weer uitschrijven.
Wil je je na de sluiting van de inschrijvingstermijn alsnog uitschrijven dan dien je hiervoor contact op te nemen met je studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb me uitgeschreven in OSIRIS voor een cursus, maar ik ben niet uitgeschreven in Blackboard. Hoe kan dat?

De verwerking van uitschrijvingen gebeurt één keer per nacht. Mocht je na een aantal dagen nog niet zijn uitgeschreven voor de Blackboard course, neem dan contact op met de Blackboard support van je faculteit.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb een cursus afgerond. Kan ik mijzelf uitschrijven in Blackboard?

Als je cijfers hebt voor een cursus in OSIRIS, kan je niet meer uitgeschreven worden in OSIRIS en dus ook niet in Blackboard. Je kan wel de Blackboard course verbergen in My Courses. Klik op de instellingenknop in de titelbalk van My Courses en zorg dat alles uitgevinkt is bij de course die je wilt verbergen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Als ik mij in OSIRIS uitschrijf voor een toets, word ik dan ook voor de Blackboard course uitgeschreven?

Je wordt uitgeschreven uit de Blackboard course als je in OSIRIS geen enkele inschrijving meer hebt voor de cursus: niet meer voor een werkvorm en ook niet meer voor een toets. Zolang je nog ingeschreven bent op de cursus (ook al schrijf je je uit voor de toets), blijf je ingeschreven voor de Blackboard course.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb geen toegang meer tot de Blackboard course van de module, want ik heb mijzelf in OSIRIS uitgeschreven voor de module omdat ik alleen een module onderdeel volg. Hoe krijg ik weer toegang tot Blackboard?

Neem contact op met het BOZ van jouw eigen opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag


Blackboard functionaliteiten

Als ik een een assignment wil inleveren staan er twee knoppen: Save en Submit. Wat is het verschil?

Met Save lever je het assignment nog niet echt in, maar sla je het alleen op. De docent kan dan nog niet zien wat je hebt ingeleverd. Met Submit lever je het definitief in.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik wil een assignment/opdracht opnieuw inleveren omdat ik een verkeerd document heb ingeleverd, maar ik heb het toegestane aantal inleverpogingen al gebruikt. Wat nu?

De docent kan instellen dat jij een extra inleverpoging krijgt. Vraag aan de docent of hij/zij dit wil doen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag