FAQ

FAQ voor docenten

Wanneer is mijn Blackboard-course beschikbaar voor mij?

Semester 1: vanaf begin juni
Semester 2: vanaf medio november

Mits de cursus in OSIRIS de status 'Definitief' heeft (dit gebeurt als alle noodzakelijke informatie in OSIRIS staat). De Blackboard course wordt dan vanaf bovengenoemde tijdstippen automatisch aangemaakt op basis van de cursusgegevens in OSIRIS.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Bij wie kan ik terecht als OSIRIS-informatie in mijn course niet klopt?

Als deze informatie niet klopt, dan is het belangrijk dat het in OSIRIS verbeterd wordt, zodat het daarna zowel in OSIRIS als Blackboard goed vermeld staat. Vraag dit aan je OSIRIS key user.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik wil één gezamenlijke Blackboard course gebruiken voor meerdere cursuscodes, kan dat?

Ja, dat is mogelijk. Als je nog niet eerder zo'n gezamenlijke Blackboard course had voor meerdere cursuscodes, maar dat wel wilt, meldt dat dan z.s.m. bij je Blackboard-ondersteuner, in ieder geval voordat je de course gevuld hebt.

Meer informatie:

• Zo'n gecombineerde course is van toepassing bij cursussen die vrijwel identiek zijn qua inhoud en rooster, maar die verschillende cursuscodes hebben in OSIRIS omdat bijvoorbeeld het aantal EC per deelnemende opleiding verschilt.
• In de Blackboard course ID staan geen cursuscodes, maar een korte naamsaanduiding. Bijvoorbeeld: 2011-DW1-1A (die naamsaanduiding is kort omdat daar in OSIRIS maximaal 8 posities voor beschikbaar zijn). In de course name staat wel een volledige naam, plus alle cursuscodes waarvoor de course bedoeld is. Bijvoorbeeld: Discrete Wiskunde I; 191521610,191521611 (2011-1A).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik zien hoe mijn course er voor studenten uitziet?

Via de functie 'Student preview' kun je de course bekijken zoals een student die ziet, en ook acties uitvoeren die voorbehouden zijn aan studenten (zoals opdrachten inleveren, een test maken, inschrijven voor groepen). Je hoeft daarvoor alleen het icoon van de Student preview aan te klikken (links van de Edit mode knop).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het verschil tussen een instructor, teaching assistant, course builder en marker?

Een instructor (= leader in een organisation) heeft de meeste rechten in een course.
Een teaching assistant heeft op 2 dingen na dezelfde rechten als een instructor:

• De teaching assistant mag zichzelf wel verwijderen uit de course.
• De teaching assistant heeft geen rechten voor de functie 'reconcile grades' (van toepassing als delegated grading wordt gebruikt bij een assignment).

Een ander verschil is dat de teaching assistant niet wordt vermeld in de course catalog.
Een course builder mag voornamelijk inhoud aan de course toevoegen. Hij ziet niet de onderdelen binnen het control panel, waarbinnen gebruikers gevolgd en beoordeeld kunnen worden (met name Grade Center). Deze rol zou bijvoorbeeld voor student-assistenten bij een vak gebruikt kunnen worden, als de docent niet wil dat de student-assistent alle rechten in de course krijgt.
Een marker heeft rechten voor het geven van beoordelingen (Grade Center) en voor de functies onder 'Evaluation' in het Control panel..

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan een externe gastdocent toegang krijgen tot mijn Blackboard course?

Heeft de externe docent rechten nodig om de informatie/inhoud aan de course toe te voegen?

Vraag dan een gastaccount aan bij je facultaire Blackboard-ondersteuner . Ga niet zelf een gastaccount aanvragen via de self serviceportal, deze accounts krijgen namelijk geen toegang tot Blackboard

Volstaat het dat de externe docent informatie kan bekijken in de course? Overweeg dan of het openstellen van de course voor guest access een optie is (zie hieronder voor meer informatie).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik mijn Blackboard course openbaar toegankelijk maken?

Ja, het is mogelijk om (onderdelen* van) een course anoniem toegankelijk te maken, d.w.z. toegankelijk voor personen die niet ingeschreven staan in de course of die zelfs geen Blackboard account hebben. In Blackboard heet dat 'guest access' en het staat standaard uit in een course/organisation. Als je je course anoniem toegankelijk wilt maken moet je het dus zelf activeren:

1. Ga naar [Control panel] en klik op [Customisation]
2. Klik op [Guest and Observer access]
3. Selecteer 'Yes' bij Allow Guests.
4. Klik [Submit]

[stap 5 t/m 7 kunnen overgeslagen worden in courses met course ID startend met 2015 of hoger]

5. Klik op [Tool availability] in het Control panel
6. Vink de hokjes aan in de kolom 'Visible to Guests' bij de tools die je anoniem toegankelijk wilt hebben.
7. Klik [Submit]
8. Nu is het nog nodig om per menuonderdeel in te stellen dat die anoniem toegankelijk is: klik bij de menuknop op het dropdownicoon en selecteer 'Permit Guests'.

Als de guest access is ingeschakeld, is toegang op de volgende manieren mogelijk:

• Iedereen met een UT Blackboard account kan in de course catalogue (te vinden op tabblad Courses) op de course klikken en heeft dan toegang tot de course (op die manier kun je ook toegang krijgen tot courses van andere docenten als die de guest access hebben ingeschakeld)
• Iemand zonder een UT Blackboard account kan toegang krijgen via de URL van de course.

Het is niet zo dat de course opduikt in zoekresultaten in Google of andere zoekmachines en op die manier anoniem toegankelijk is.

* Let op: Blackboard biedt alleen anonieme toegang voor Announcements, Contacts, Calendar, Glossary en content area's. Content area's zijn menu-onderdelen zoals Course information, Course materials, Assignments, Extra materials, of in het algemeen gezegd alle onderdelen waar je inhoud kan toevoegen via de knoppen Build content, Assignments en Tools.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik zelf in een Blackboard course documenten uploaden naar Ephorus voor plagiaatdetectie?

Ja, dat is mogelijk. Ga in een Blackboard course naar Control panel > Course tools > Ephorus assignment and klik op My documents in de grijze menubalk. Het is ook mogelijk om daar zipfiles te uploaden. Wat je hebt toegevoegd onder My documents is alleen zichtbaar voor jezelf, andere docenten in de course zien het niet. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik de Ephorus plagiaatdetectie ook buiten Blackboard gebruiken?

Ja, op de Ephorus website kunnen documenten voor plagiaatdetectie geupload worden. Hiervoor is een persoonlijk account nodig dat aangevraagd kan worden bij:

Ellen Peters (e.m.a.peters@utwente.nl) (UT-medewerkers uitgezonderd ITC)
Marga Koelen (m.t.koelen@utwente.nl) (voor ITC-medewerkers)

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb vanuit Blackboard een mail met een attachment gestuurd naar studenten, maar ze hebben de mail niet ontvangen

Als het attachment groter is dan 25 MB, dan wordt de mail geweigerd door Google mail (de mailprovider van de mailboxen van studenten). De studenten ontvangen de mail dan niet en je krijgt ook geen melding dat de mail niet bezorgd kon worden.

Zet bestanden groter dan 25 MB dus in de course en verstuur ze niet per mail.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Inschrijfkoppeling OSIRIS - Blackboard voor studenten

Wat houdt de inschrijfkoppeling tussen OSIRIS en Blackboard in?

Deze koppeling houdt in dat studenten die zich in OSIRIS inschrijven voor een cursus en/of toets, automatisch worden ingeschreven voor de bijbehorende Blackboard course. De inschrijfkoppeling maakt de dubbele inschrijving voor studenten in OSIRIS en Blackboard overbodig. De koppeling geldt niet voor de faculteit ITC.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke consequenties heeft de inschrijfkoppeling voor mij als docent?

Deze koppeling heeft een aantal gevolgen voor het werken met Blackboard:

• De Blackboard courses worden automatisch twee weken voor aanvang van het kwartiel toegankelijk (available) voor de studenten die dan ingeschreven zijn in OSIRIS. Alle inschrijvingen in de periode hiervoor worden wel verwerkt, maar studenten hebben dan nog geen toegang tot de course. Wel zien ze de course vermeld staan in My Courses, met de datum waarop deze toegankelijk wordt.
• Vanwege de koppeling kunnen docenten niet zelf de course/organisation openstellen of de inschrijfperiode wijzigen. De Blackboard ondersteuner beschikt wel over deze rechten.

• Uitgeschreven studenten zijn voor een docent niet meer zichtbaar in een course. Deze wijzigingen zijn nog wel zichtbaar voor de Blackboard ondersteuner.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke consequenties heeft de inschrijfkoppeling voor studenten?

• Studenten moeten zich, conform de inschrijfregels, in OSIRIS inschrijven om toegang te krijgen tot de Blackboard course.

• Zelf inschrijven in OSIRIS is alleen mogelijk als de inschrijfperiode in OSIRIS open staat. Na de inschrijfperiode kan een student zich melden met een inschrijfverzoek bij het BOZ van de eigen opleiding. Informatie over de inschrijfperiode kan men terugvinden op de website van Student Services.

• Studenten kunnen zich niet meer zelf via Blackboard in en uitschrijven voor een course.

• Uitschrijven voor een cursus uit OSIRIS betekent uitschrijving uit de Blackboard course.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag


Kan ik zelf nog studenten of docenten toevoegen aan mijn Blackboard course?

Ja, docenten kunnen zelf nog student assistenten of collega’s toevoegen in hun Blackboard course. Ook heeft een docent nog steeds de mogelijkheid om studenten toe te voegen. Echter: docenten worden geadviseerd om studenten met een inschrijfverzoek door te verwijzen naar het BOZ van hun opleiding. Er is geen koppeling tussen Blackboard en OSIRIS wanneer een student vanuit Blackboard in een course wordt toegevoegd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag


Er hebben zich meerdere studenten bij mij gemeld. Ze zijn te laat voor de inschrijving in OSIRIS. Moet ik deze studenten zelf inschrijven in de Blackboard course?

Nee, het wordt afgeraden om dit te doen. Je kunt studenten met een inschrijfverzoek doorverwijzen naar het BOZ van de eigen opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag


Wanneer is mijn Blackboard course available voor studenten?

Door de inschrijfkoppeling worden courses twee weken voor aanvang van het kwartiel automatisch op ‘available’ gezet.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik wil mijn course in Blackboard eerder openstellen dan twee weken voor aanvang van het kwartiel. Hoe kan ik dit doen?

Door de inschrijfkoppeling hebben instructors in Blackboard niet meer de mogelijkheid om zelf de course availability in te stellen. De facultaire Blackboard ondersteuner heeft nog wel deze rechten en kan dit voor docenten regelen. Blackboard courses mogen wel eerder beschikbaar gesteld worden dan twee weken voor aanvang van het kwartiel. Later dan twee weken voor aanvang van een kwartiel is niet mogelijk. Zijn er onderdelen in de course die twee weken voor aanvang van het kwartiel toch nog niet zichtbaar mogen zijn voor studenten, dan kun je deze verbergen door het item unavailable te maken, of een compleet menu-onderdeel te verbergen voor studenten.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag


Een student heeft zich ingeschreven in OSIRIS voor mijn cursus, maar gaat de cursus toch niet volgen. Hoe kan de student zich uitschrijven uit Blackboard?

Binnen de inschrijvingstermijn kan de student zichzelf uitschrijven via OSIRIS. Uitschrijving voor de cursus uit OSIRIS bekent ook uitschrijving voor de course in Blackboard. Na de sluiting van de inschrijvingstermijn dient de student per mail een schriftelijk uitschrijfverzoek in te dienen bij BOZ.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag


Een student heeft zichzelf ingeschreven voor een TOM module, maar gaat de module toch niet volgen. Hoe kan de student zich uitschrijven voor Blackboard?

Tot een dag voor aanvang van de module kan de student zich via OSIRIS weer uitschrijven.
Na de inschrijvingstermijn moet de student contact opnemen met de studieadviseur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Een student gaat alleen een onderdeel van een TOM-module volgen. Moet de student zich inschrijven voor de module in OSIRIS om in de Blackboard course te kunnen?

Nee. Vaak kan de student zich via zijn/haar examenprogramma inschrijven op een cursus die het module-onderdeel betreft. Voor die cursussen geldt dat de student automatisch ingeschreven wordt in de Blackboard course van de module. Als dat niet het geval is, moet de student contact opnemen met het BOZ van de eigen opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag


Een student heeft zich ingeschreven in OSIRIS, maar heeft nog geen toegang tot mijn Blackboardcourse. Hoe kan dat?

Na inschrijving tussen 6.00 uur en 23.00 uur in OSIRIS is een student binnen tien minuten ook ingeschreven in de Blackboard course. Elke course wordt twee weken voor aanvang van een kwartiel automatisch beschikbaar voor studenten. Alle inschrijvingen in de periode hiervoor worden wel verwerkt, maar studenten hebben dan nog geen toegang tot de course. Wel zien ze de course vermeld staan in My Courses, met de datum waarop deze toegankelijk wordt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Gaat het inschrijven voor Organisations in Blackboard ook via OSIRIS?

Nee, de inschrijfkoppeling heeft geen betrekking op inschrijvingen van Organisations in Blackboard. De inschrijving op Organisations blijft via Blackboard gaan.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag


Kan ik de self enrollment optie nog gebruiken voor mijn Organisation in Blackboard?

Rechten om een Organisation open te stellen voor self enrollment of de inschrijfperiode te wijzigen, zijn vooralsnog, ook voor Organisations, niet meer beschikbaar voor docenten. Er wordt nog uitgezocht of dit aangepast kan worden. Blackboard-ondersteuners kunnen het wel instellen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Een student heeft zich uitgeschreven in OSIRIS voor mijn cursus, maar is nog niet uitgeschreven in Blackboard. Hoe kan dat?

De verwerking van uitschrijvingen gebeurt één keer per nacht.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb een andere vraag m.b.t. de inschrijfkoppeling. Met wie kan ik contact opnemen?

Met Blackboard gerelateerde vragen kan je terecht bij de facultaire Blackboard ondersteuner.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag