Blackboard

FAQ algemeen

Wat is Blackboard?

Blackboard is de Digitale Leeromgeving waarmee de Universiteit Twente het onderwijs ondersteunt. Voor alle vakken is een Blackboard course beschikbaar. Blackboard biedt mogelijkheden voor:

• aanbieden van belangrijk leermateriaal.
• inleveren van opdrachten (inclusief plagiaatdetectie)
• communicatie en samenwerking (synchroon en asynchroon),
• instructie en begeleiding van studenten,
• diagnostische toetsing.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Je kunt zelf een nieuw wachtwoord instellen via de password reset applicatie, mits je een privé mailadres (d.w.z. een niet-UT-mailadres) bij je accountgegevens geregistreerd hebt*. Deze applicatie stuurt dan een bericht met een code naar dat mailadres (je UT mailbox is immers niet toegankelijk). De password reset applicatie is beschikbaar op dezelfde pagina waar je ook je wachtwoord kunt wijzigen: https://tap.utwente.nl.

Het alternatief is om langs te gaan bij de Servicedesk ICT. Neem a.u.b. wel je student- of medewerkerskaart mee.

* Medewerkers kunnen dit instellen bij de Webapplicaties – Mijn persoonsgegevens - Adreswijziging. Bij studenten wordt het mailadres gebruikt dat in Studielink is geregistreerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Kijk op de website van LISA voor instructie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Als ik in Blackboard inlog krijg ik een foutmelding en ik krijg geen toegang. Wat moet ik doen?

Krijg je tijdens het inloggen de volgende foutmelding: “Could not login. Valid authentication credentials were not provided” dan kan het volgende aan het hand zijn:

• De combinatie username en password is onjuist
• Je Caps Lock toets staat aan (het wachtwoord is hoofdlettergevoelig)
• Je hebt nog geen Blackboard account (als je wel in andere applicaties kan inloggen en niet in Blackboard, dan behoor je ook toegang te krijgen tot Blackboard. Als dat niet lukt, dan is er iets niet goed gegaan met het aanmaken van het Blackboard account).

Mocht je problemen blijven houden dan kun je contact opnemen met de Servicedesk ICT.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Mijn naam staat verkeerd in Blackboard / bij mijn first name staan alleen voorletters. Hoe kan ik dat laten wijzigen?

Voor studenten geldt: je kunt zelf je roepnaam wijzigen in Studielink (Op <Mijn Studielink Pagina> onder <Mijn gegevens>).

Deze wijziging zal dan automatisch in Blackboard verwerkt worden (mogelijk pas de volgende dag zichtbaar).

Voor medewerkers geldt: de naamsgegevens in Blackboard komen uit de HR-administratie. Als je naam in Blackboard niet klopt, dan staat deze waarschijnlijk verkeerd in de HR-administratie. Om dit te laten wijzigen kun je contact opnemen met de HR-functionaris in je faculteit.

Bij de first name in Blackboard worden ofwel de voorletters ofwel de roepnaam weergegeven. Als je voorletters vermeld staan en je wilt dat je roepnaam in Blackboard staat, dan kun je bij de Servicedesk ICT een verzoek indienen om dat te regelen (NB. dit moet worden gewijzigd in het accountbeheersysteem en niet in Blackboard zelf. De dag na wijziging zal het verwerkt zijn in Blackboard).

Voor externen met een x-account geldt: vraag uw Blackboard-ondersteuner om dit te wijzigen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik mijn mailadres wijzigen dat in Blackboard gebruikt wordt?

Ja. Ga naar het tabblad My Blackboard en klik in het linkermenu Tools op Personal information. Via Edit Personal information kun je je e-mail adres voor Blackboard wijzigen.

Let op: de wijziging geldt alleen voor het e-mail adres dat binnen Blackboard gebruikt wordt. Je mailadres dat in andere webapplicaties gebruikt wordt, verandert dus niet mee.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoelang heb ik nog toegang tot Blackboard nadat ik de UT verlaten heb?

Blackboard is nog toegankelijk zo lang het ICT account geldig is. 
Studenten: tot 1 maand na afloop van de inschrijving bij de UT.
Wetenschappelijk personeel: tot 12 maanden na einde dienstverband.
Ondersteunend personeel: tot 1 maand na einde dienstverband.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben niet als student/medewerker ingeschreven op de UT, maar ik volg/geef hier wel vakken. Hoe krijg ik dan toegang tot Blackboard?

Je kunt dan een gastaccount voor Blackboard krijgen. Neem daarvoor contact op met de Blackboard-ondersteuner van de faculteit waar je onderwijs volgt of geeft (Zie onderdeel Contact in deze website). Deze kan een gastaccount voor je aanvragen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Met welke browsers kan ik Blackboard gebruiken?

• Chrome 36+.
• Firefox 31+
• Edge 20+.
• Internet Explorer 11* (alleen met Windows)
• Safari 6+ (alleen met MacOS).

* N.B. er zijn diverse problemen in Blackboard die alleen optreden in Internet explorer, dus wij adviseren om deze browser niet te gebruiken.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is er een app voor Blackboard?

Ja, de app voor studenten heet ‘Blackboard’ en is beschikbaar voor iOS, Android en Windows. Meer info is hier te vinden.

Docenten kunnen de app ‘Blackboard Instructor’ gebruiken (beschikbaar voor iOS en Android).

Speciaal voor het bekijken en beoordelen van opdrachten is er de app Bb Grader, maar deze is alleen beschikbaar voor iPad Air, iPad mini, en iPad 2, 3, or 4 (iOS 7 of hoger).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik informatie vinden over wat er recent veranderd is in Blackboard?

Onder het kopje 'Wijzigingen' op deze website staat een overzicht van wanneer er wat gewijzigd is in Blackboard.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik een melding doen als Blackboard niet te bereiken is?

Bij de servicedesk ICT: telefoonnummer 5577 of servicedesk-ict@utwente.nl.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag