Blackboard

Blackboard handleidingen voor docenten

Blackboard biedt docenten de mogelijkheid om course sites in te richten voor hun cursussen.

Deze pagina bevat handleidingen en video’s over de mogelijkheden van deze course sites, informatie over beschikbare apps om Blackboard mobiel te gebruiken, en toelichting op de mogelijkheden om werk van studenten binnen Blackboard op plagiaat te controleren met Ephorus.

Handleidingen

Video tutorials

Video tutorials gemaakt door Blackboard zijn te vinden op deze YouTube pagina.

Hieronder staan een aantal nuttige tutorials opgesomd.

PlagiaatdetectIE in blackboard

Ephorus logoEphorus wordt op de UT gebuikt als plagiaatdetectietool. De bronnen die Ephorus doorzoekt om te bepalen of er mogelijk plagiaat gepleegd is, zijn: het openbare Internet; wetenschappelijke publicaties (inclusief tijdschriften) van de uitgevers Elsevier, Springer en Oxford University Press; de UT Ephorus database met alle documenten die eerder (als niet-vertrouwelijk) zijn geupload. Ephorus kan zowel binnen als buiten Blackboard gebruikt worden:

Gebruik van Ephorus binnen Blackboard

Binnen Blackboard zijn er twee manieren van gebruik:

  1. Een docent kan studenten werk laten inleveren via een 'Ephorus assignment' (individuele of groepsopdracht) waarna de documenten automatisch op plagiaat gecontroleerd worden en een plagiaatrapportage voor de docent zichtbaar wordt.
  2. Een docent kan ook zelf documenten uploaden (onder Control panel > Course tools > Ephorus assignment > My documents). Uploaden van een zipfile is ook mogelijk.


    Meer informatie is te vinden in de UT-docentenhandleiding Blackboard (zie Downloads en links bovenaan de pagina).
Gebruik van Ephorus buiten Blackboard

Docenten kunnen ook op de Ephorus website documenten voor plagiaatdetectie uploaden. Hiervoor is een persoonlijk account nodig dat aangevraagd kan worden bij:

Ellen Peters (e.m.a.peters@utwente.nl) (UT-medewerkers uitgezonderd ITC)

Marga Koelen (m.t.koelen@utwente.nl) (voor ITC-medewerkers)

Blackboard Apps

Blackboard Instructor appDe app Blackboard Instructor is beschikbaar voor iOS en Android.
Bb grader app


Speciaal voor het bekijken en beoordelen van opdrachten is er de app Bb Grader, maar deze is alleen beschikbaar voor iPad Air, iPad mini, en iPad 2, 3, or 4 (iOS 7 of hoger).