Zie Bestanden van oude projecten

Vooralsnog 1 nieuw project voor programma Integratie Onderwijssystemen in 2011

Het programma integratie onderwijssystemen is ingericht om de besturing van alle projecten rond onderwijssystemen (waaronder Osiris en Blackboard) onder één paraplu te brengen.

Na de succesvol afgeronde projecten in 2009 en 2010 is na een uitgebreid traject van afstemming met belanghebbenden en interne leveranciers gekomen tot een concreet voorstel voor de portfolio voor 2011. Dit voorstel is te lezen in de business cases portfolio 2011.

Ondanks dat de plannen voor 2011 door het CvB enthousiast zijn ontvangen, heeft zij besloten om de meeste van deze ambities uit te stellen. Er is op dit moment niet voldoende ruimte (menskracht, geld) om bepaalde projecten aan te pakken. Waar wel mee gestart is, is het project OSIRIS International Office Inkomend, waarbij de focus ligt op de inkomende internationale student.

Naast dit project loopt dit jaar ook nog het in 2010 gestarte project ‘koppeling OSIRIS en Blackboard’ t.b.v. het automatisch aanmaken van course sites en het tonen van cursusinformatie uit Osiris in Blackboard.

Mogelijk gaan er wel trajecten van start voor het vervolg van studieplanning en het nieuwe roosterproces, maar daar is nog niets van bekend.

Meer informatie over het Programma Integratie Onderwijssystemen is beschikbaar op www.utwente.nl/onderwijssystemen/programma_onderwijssystemen/