Verslag Blackboard informatiebijeenkomst

Op 27 mei 2008 waren er zo'n 25 personen op de Blackboard informatiebijeenkomst aanwezig, evenredig verdeeld over studenten en medewerkers. Deze bijeenkomst werd gehouden om studenten en medewerkers van de UT te informeren over Blackboard, een Elektronische Leeromgeving die mogelijk ook door de UT zal worden gekozen.

Er werd door Stanley Portier en Susanne Ootes kort stil gestaan bij de geschiedenis en de huidige stand van zaken met betrekking tot de evaluatie van Blackboard door het projectteam.

Daarna werd er door collega Willem van Valkenburg van de TU Delft uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden van Blackboard (Bb) als elektronische leeromgeving.

Dit is een kort verslag van de bijeenkomst, waarbij vooral de gestelde vragen en gegeven antwoorden zijn vastgelegd (wordt hieronder in cursief weergegeven).

Status op de UT

In de inleiding (presentatie in PDF) van Stanley Portier werd kort bij de geschiedenis stil gestaan:

 • ELO Advies door de commissie prof. dr. Marijk van der Wende in 2005
 • Nader onderzoek naar Sakai, met een eindadvies in juni 2007
 • Besluitvorming door het College van Bestuur met betrekking tot Sakai
 • Daarna onderzoek naar MS Sharepoint, met een eindrapport in februari 2008

De huidige quick scan naar Blackboard is ingegeven door een positief werkbezoek aan de TU Delft enige weken geleden. Het CvB heeft vervolgens opdracht gegeven aan een projectteam om verdere informatie in te winnen over Blackboard. Op 9 juni 2008 rondt het projectteam haar activiteiten af. En vlak daarna zal het College van Bestuur een besluit nemen.

Susanne Ootes gaf een toelichting op onze aanpak en een overzicht over onze eerste bevindingen (presentatie in PDF): we hebben telefonische interviews gehouden en zelf een functionele evaluatie van Bb gedaan. De positieve indruk van TU Delft wordt bevestigd door de informatie uit de telefonische interviews. Onze functionele evaluatie ziet er ook goed uit.

Eén van de eerste vragen in de bijeenkomst ging in op Sakai en TeleTOP: of dit nog mogelijke alternatieven zijn? Het antwoord is NEE, met als belangrijkste argument dat de UT daarmee in Nederland in een isolement blijft of komt (de enige universiteit die de ELO zou gebruiken). Verder speelt hier mee dat de UT zich wil houden aan convergentie op 3TU niveau (bij vervanging van een ICT systeem, wordt bij voorkeur aangesloten bij een alternatief dat reeds in gebruik is bij de twee andere partners).

Een volgende vraag stipte aan dat er vanuit het ministerie van OCW ook een onderzoek naar Elektronische Leeromgevingen gestart is. Daar is het projectteam niets van bekend.

Blackboard bij de TU Delft

Willem van Valkenburg (presentatie in PDF) begon zijn sessie met een inventarisatie van punten die het publiek graag behandeld zou willen zien. Dit zijn de belangrijkste punten en de reacties:

 1. Hoe zit het met de platformonafhankelijkheid van Bb? Deze is goed, Bb is uitgebreid getest en gecertificeerd voor verschillende browsers (Firefox, IE, Safari) op zowel Windows, Linux als MacOS.
 2. Hoe (gemakkelijk) kun je ontwikkelen voor Bb? Iedereen kan building blocks ontwikkelelen in Java.
 3. Welke groepsfuncties zitten er in Bb?Er kunnen groepen aangemaakt worden, deze kunnen verschillende opdrachten krijgen en verschillende workflows toebedeeld krijgen. Echter: groepsopdrachten kunnen niet zonder meer (inleveren namens een groep wordt niet ondersteund).
 4. Kun je in één moeite door meerdere bestanden uploaden en downloaden? Ja. En met WebDAV en Content System wordt dit helemaal gemakkelijk.
 5. Hoe zit het met ondersteuning voor mobiele apparaten (iPhone, PDA etc)? Behoorlijk goed.

Willen vertelde verder het volgende over Blackboard en TU Delft:

 1. TU Delft is in 1999 gestart met Blackboard. De TU Delft biedt Bb alleen aan in de Engelse taal.
 2. Blackboard bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Learning System, Community System en Content System zijn in gebruik bij TU Delft.
 3. Het Learning System is het beste te beschrijven als een Elektronische Leeromgeving.
 4. Community System is eigenlijk een portal; deze wordt intensief tevredenheid gebruikt bij TU Delft. Studenten zijn hier heel tevreden over. Ook Alumni hebben allemaal via het Community System toegang tot Blackboard. Met het community system heb je een flexibele blokkendoos om ook (bijvoorbeeld) studieverenigingen te voorzien van groepsfuncties. Hier ben je ook niet gebonden aan een jaarcyclus, zoals dat wel bij het Learning System het geval is.
 5. Het Content System maakt versiebeheer en workflow mogelijk op onderwijs- en leermateriaal. En zorgt er voor dat bestanden eenmalig kunnen worden opgeslagen en niet in elke site. Tevens biedt het Content System mogelijkheden voor eportfolio's.
 6. Blackboard 8 kent een aantal belangrijke nieuwe functies: a. SafeAssign ten behoeve van plagiaatdetectie (kan ook gebruikt worden door studenten voordat ze iets inleveren), b. Self en Peer Assesment, en c. Scholar, waarmee binnen een coursesite social bookmarking mogelijk wordt (Scholar is een aparte dienst, waar overigens ook buiten Bb gebruik kan worden gemaakt).
 7. Blackboard is uit te breiden met aanvullende functionaliteiten door middel van zogenaamde Building Blocks. Er zijn er meer dan 100 beschikbaar, waarvan een groot aantal gratis of als open source. TU Delft heeft zelf ook enkele Building Blocks ontwikkeld.
 8. Er is veel help- en demo-materiaal mbt Bb beschikbaar op het internet. Via het E-merge consortium zijn ook Nederlandstalige handleidingen beschikbaar.
 9. Er is een Blackboard gebruikersgroep in de Benelux. Deze bestaat vooral uit functioneel en technisch beheerders. Er zijn ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar.
 10. Ondersteuning van open e-learning standaarden is vrij goed.
 11. Een nadeel van Bb is de gebruiker relatief veel moet klikken. Dit gaat echter in nieuwe versies van Bb verbeterd worden.
 12. Blackboard 9 komt waarschijnlijk aan het einde van 2008 uit.

Enkele vragen naar aanleiding van de presentatie en demo van Willem waren de volgende:

 1. Kun je wiskundige formules gebruiken in Blackboard-opdrachten? Ja, dat kan. Er is een formule-editor beschikbaar, die gegevens opslaat in het MathML formaat.
 2. Kun je kalendergegevens im- en exporteren met Blackboard? Nee, op dit moment is dat zeer beperkt. Er wordt gewerkt aan een Building Block die met de iCal standaard overweg kan.
 3. Is er zoiets als de Werkplaats in TeleTOP? Nee, eigenlijk niet. Je kunt met het Content System wel vergelijkbare zaken realiseren.
 4. Kun je een Java applet uploaden en gebruiken in je course? Ja, dit kan.

Wat gebeurt er hierna?

Stanley Portier sloot de bijeenkomst af met iedereen te danken voor zijn of haar aanwezigheid. Tevens deed hij een oproep om eventuele vragen en opmerkingen te droppen op het forum. Tevens zullen de aanwezigen een webenquete krijgen toegestuurd (is inmiddels gebeurd) met enkele aanvullende vragen.