Nieuwsarchief

Verslag Blackboard bijeenkomst 30 september

Blackboard bijeenkomst 30 september

In een bijna vol Ampitheater is 30 september de eerste Blackboard informatiebijeenkomst gehouden. Na een korte toelichting van Susanne Wichman over het keuzeproces van de nieuwe ELO kregen de aanwezigen van Susanne Ootes een Blackboard demonstratie. Hier uit bleek dat Blackboard ontzettend veel mogelijkheden heeft qua inrichting van het systeem. Een docent kan hierdoor zijn vak naar eigen wens inrichten. Via eenvoudige instellingen kunnen docenten bijvoorbeeld feedback geven op ingeleverde opdrachten, cijferoverzichten opvragen en aantekeningen maken over bijvoorbeeld de inzet van de studenten.

Na de demonstratie is door Karen Slotman de projectorganisatie uiteengezet, waarna Erik van den Bosch de tijdsplanning voor het implementatieproces heeft toegelicht. In februari ’09 gaan de onderwijspilots van start waaraan drie tot vijf vakken gaan deelnemen. Tijdens het derde kwartiel werken deze vakken met Blackboard. De evaluatie van de pilot zal plaatsvinden in april. Vanaf mei vindt de professionalisering van de docenten plaats. De migratie van Teletop informatie naar Blackboard en het inrichten van de vakken die worden gegeven in het eerste kwartiel van collegejaar 09/10 zal plaatsvinden vanaf juni. Ten slotte wordt in september 2009 Blackboard ingevoerd met functionaliteiten die overeenkomen met Teletop. Hierdoor kan iedereen eerst wennen aan de nieuwe ELO voordat Blackboard gekoppeld wordt aan OSIRIS en Syllabys Plus (het nieuwe rooster systeem). De integratie van deze systemen zorgt voor nog meer gebruikersgemak voor zowel docent, student als overige medewerkers. Vanaf september 2009 worden stap voor stap de systemen gekoppeld nadat ze uitvoerig in een testomgeving zijn getoetst.

Om de invoering van Blackboard goed te laten verlopen wordt tijdig gecommuniceerd met de betrokken partijen. Tevens wordt een ondersteuningsorganisatie opgezet om alle mogelijke vragen omtrent Blackboard te beantwoorden. Momenteel kunt u voor vragen terecht bij de projectleider Lisa Gommer.