Nieuwsarchief

Eindrapporten Sharepoint beschikbaar

Rapporten beschikbaar!

Het project Quickscan Sharepoint is afgerond. Er is een eindrapport beschikbaar (met daarin een Engelse samenvatting), en drie deelrapporten met meer details.

Conclusies

In het eindrapport wordt, net als bij Campus Blend Sakai, de verkeerslicht-metafoor gebruikt. Dit laat in één oogopslag zien hoe MS Sharepoint beoordeeld is, op vier aspecten. Dit ziet er als volgt uit:


Community

(oranje)


Technisch

(oranje)


Onderwijskundig

(oranje)


Financieel

(oranje)

Alle vier de verkeerslichten staan op oranje, wat als volgt geïnterpreteerd moet worden:

Ja, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan en gesignaleerde knelpunten in acht worden genomen. Biedt voldoende perspectief om door te gaan, maar er is een redelijke hoeveelheid risico’s aan verbonden.


De financiële details zijn te vinden in het Eindrapport (PDF), samen met de samenvattingen van de andere drie aspecten. Meer details over de andere drie aspecten zijn te vinden in de deelrapporten: over Community, over Techniek en Onderwijskundige en functionele aspecten.

Hoe gaat het verder?

De rapporten zullen zowel in de Universitaire Commissie Bedrijfsvoering (UCB) als in de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) worden besproken in de komende weken. Daarna zal het traject van besluitvorming zijn beslag gaan krijgen. Naar verwachting is dat in april 2008.

Reageren?

Dat kun je het beste doen via de nieuwsgroep utwente.misc. Dit kan ook via de webinterface naar de nieuwsgroepen.