CBUS rapporten [2007]

[Dutch] Het laatste nieuws over Sakai

Microsoft Sharepoint in plaats van Sakai?

Waarschijnlijk heeft u het artikel in UT Nieuwsbericht in het UT Nieuws gelezen, getiteld “Sakai in de ijskast”. Aan dit artikel is verder weinig toe te voegen: een keuze voor Sakai wordt als te risicovol gezien.

Er is besloten om nader onderzoek te doen naar Microsoft Sharepoint, mede omdat dit redelijk in gebruik is in het Hoger Onderwijs in Nederland. Het nader onderzoek zal invulling gegeven worden door het afleggen van verscheidene werkbezoeken aan andere instellingen voor Hoger Onderwijs in Nederland.

Voor de volledigheid verwijzen we hier naar het officiële besluit van het CvB over Sakai, dat inmiddels ook openbaar is.