Archief ELO Advies (Dutch only) [2005]

[Dutch] Nederland en Sakai

Sakai in Nederland

Vanaf 2005 heeft de Universiteit Amsterdam op verzoek van SURF zich bezig gehouden met het volgen en evalueren van Sakai (zie hiernaast). Sakai is een project dat zijn basis vindt in een aantal instellingen in de Verenigde Staten met als doel een volgende generatie Electronische Leeromgeving (ELO) op basis van Open Source / Community Source applicaties te ontwikkelen. Het Sakai project is opgezet door de University of Michigan, Indiana University, MIT, Stanford University, het uPortal Consortium, en het Open Knowledge Initiative (OKI). Sakai staat voor Synchronised Architecting of Knowledge Acquisition Infrastructure. Sakai at University of Twente

Sakai neemt het voortouw in de ontwikkeling van de nieuwe generatie ELO's. In de komende jaren zullen instellingen in Nederlandse HO hun bestaande (commerciële) ELO’s evalueren en daarbij ook Sakai als mogelijk alternatief willen evalueren.

Sinds medio 2005 is de belangstelling uit Nederland voor Sakai groeiende, mede dankzij de inspanningen en communicatie-uitingen van SURF en de UvA.

De activiteiten van de UvA worden in 2006 voortgezet. SURF en UvA organiseerden op 19 april 2006 een voorlichtingsbijeenkomst over Sakai. Er was behoorlijk wat belangstelling uit den lande. Wytze Koopal heeft de belangrijkste resultaten van het ELO Advies nog eens gepresenteerd. De presentatie is weblog sakai netherlandsbeschikbaar (SURF website). Op 22 mei was er een vervolgbijeenkomst waarin nader overleg is geweest over hoe we een Sakai NL community kunnen vormgeven. Dit overleg was succesvol, want Stichting SURF heeft recent de Sakai Special Interest Group NL (Sakai SIG NL) opgericht. De activiteiten van de Sakai SIG NL worden gecoördineerd door Wytze Koopal.


Meer informatiethemasite sakai

De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente hebben we een (Engelstalig) weblog opgestart waarin u altijd het laatste nieuws vanuit Nederland en de wereldwijde Sakai community kunt vinden. Zie daarvoor http://sakai-nl.blogspot.com (zie de tweede figuur).

De Sakai Special Interest Group NL (Sakai SIG NL) heeft ook een eigen themasite. Zie daarvoor http://elearning.surf.nl/sakai.