Commissie ELO Advies

Waarom een commissie ELO-advies

Waarom een commissie ELO-advies?

De markt van elektronische leeromgevingen heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Tevens streeft de UT naar intensieve samenwerking in 3TU verband en ook de samenwerking binnen de Digitale Universiteit heeft zijn invloed op de electronische leeromgevingen van de verschillende deelnemers. Het College van Bestuur heeft daarom een ad-hoc commissie “ELO-advies” ingesteld die een advies moet opstellen over de elektronische leeromgeving van de UT. Zie ook de besluiten van het CvB op http://www.utwente.nl/cvb/besluiten/2005/20050228.doc

In 20003 is de notitie “Campus Blend” verschenen. De commissie gebruikt die notitie als uitgangspunt bij de vorming van haar advies. In het advies zal vanzelfsprekend voldoende input verwerkt worden van de UT-gemeenschap. U heeft wellicht de webenquête al gezien. Daarnaast zal er een paneldiscussie gehouden worden op 29 juni aanstaande.

Op dit moment voldoet TeleTOP nog prima voor de meeste docenten en studenten. We gaan dan ook zeker niet op korte termijn TeleTOP vervangen.De doelstelling van dit project is om een advies te formuleren dat recht doet aan alle relevante aspecten met betrekking tot de elektronische leeromgeving en tevens in ogenschouw neemt hoe we ICT strategischer kunnen inzetten in ons onderwijs. Hieronder moet overigens ook niet alleen TeleTOP worden verstaan. Ook aanverwante, meer administratieve, computersystemen worden betrokken in het advies.