Commissie ELO Advies

De planning rond het advies van de commissie

november 2003

Notitie Campus Blend

Besluit cvb en installatie Commissie ELO Advies

januari 2005

Besluit CvB


april 2005

Start project


juni/juli 2005

Tevredenheids- en behoeftenonderzoek

Een tevredenheids- en behoeftenonderzoek onder gebruikers, literatuuronderzoek, verzameling van benchmarks en discussies met experts en grootgebruikers zorgen hierbij voor gegevens.

juli 2005

Onderwijsscenario’s

Onderwijsscenario’s en een Pakket van eisen en wensen voor de toekomst met beschrijving van de rol van ICT daarbij. Wat heeft de UT over een aantal jaren nodig gelet op de huidige en toekomstige wensen en plannen.

oktober 2005

Pakketonderzoek

Pakketonderzoek. In hoeverre kunnen de huidige leeromgeving (Teletop) en de meest voor de hand liggende alternatieven dit pakket van eisen en wensen realiseren? Welke eveneens aan het onderwijsproces gerelateerde pakketten behoeven aanpassing of vervanging?

november 2005

Tussenrapportage


31 december 2005

Eindrapport

Het Eindrapport met aanbevelingen ten aanzien van ELO-architectuur, ELO-pakketkeuze en overige maatregelen die de afstemming tussen onderwijswensen en ICT-mogelijkheden kunnen verbeteren inclusief het gebruik daarvan. Tevens aandacht voor de benodigde infrastructuur, ondersteuning, migratie en implementatie. De kosten van de huidige en gewenste situatie alsmede die van een eventueel migratietraject worden vermeld in het eindrapport. De daadwerkelijke implementatie valt niet onder dit project.