Ik heb een electronische leeromgeving nodig. (14-09-2005 tot 26-09-2005)

Ja: 11

Nee: 1


Als online colleges mogelijk worden, ga ik er zeker gebruik van maken (27-09-2005 tot 10-10-2005)

Ja: 6

Nee: 1


Er zijn voldoende mogelijkheden op de UT om efficiƫnt studeren mogelijk te maken (11-10-2005 tot 25-10-2005)

Mee eens: 4

Mee oneens: 6Onderzoek wijst uit dat bij hoorcolleges in de traditionele zin van het woord slechts 10 tot 15% van de aangeboden stof in het lange termijn geheugen van studenten beklijft. Hoorcolleges moeten daarom worden afgeschaft en vervangen door andere werkvormen (26-10-2005 tot 7-11-2005)

Mee eens: 15

Mee oneens: 38


De UT moet een pioniersrol vervullen in de discussie over en het gebruik van e-learning (08-11-2005 tot 05-12-2005)

Mee eens: 9

Mee oneens: 0