De commissie bouwt voor op de notitie Campus Blend van de Stuurgroep ICT in het Onderwijs. Deze notitie kunt u hier nalezen, evenals enkele andere documenten waarin wensen en verwachtingen van studenten zijn weergegeven. Al deze documenten dienen als basis voor het advies van de commissie.