ELO Advies (Dutch only) [2005]

[Dutch] Pilotfase met Sakai afgerond

Pilotfase met Sakai op de UT is afgerond

De Universiteit Twente heeft in de afgelopen maanden een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van Sakai. De criteria die nader zijn onderzocht, zijn alle in een apart rapport uitgewerkt. Dit zijn achtereenvolgens Community (Rapport A), Techniek (Rapport B), Functionaliteit (Rapport C) en Migratiescenario’s (Rapport D). Alle rapporten zijn voorzien van een Engelstalige samenvatting.

Een samenvatting van genoemde rapporten is te vinden in het Eindadvies dat opgesteld is. Aan een vertaling in het Engels van dit Eindadvies wordt nog gewerkt. De UT is gecharmeerd van Sakai op enkele van de criteria, maar is nog niet tevreden over de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid.


For our English readers

All reports have extensive summaries in English. The final report is being translated right now. We will publish this shortly.