Projecten

Lopende projecten (2010-2011)

Het aantal uit te voeren projecten en de scope van enkele projecten zijn gedurende 2010 bijgesteld als gevolg van budgettaire problemen en veranderde inzichten. Hieronder een overzicht van de lopende projecten (2010-2011).

Koppeling OSIRIS-Blackboard

In dit project realiseren we een koppeling tussen OSIRIS en Blackboard t.b.v. het automatisch aanmaken van course sites en het tonen van cursusinformatie uit Osiris in Blackboard.

Het automatisch aanmaken van course sites moet de beheerorganisatie ontlasten en zorgt voor koppelmogelijkheden voor cursusinformatie. Dit houdt in dat de OSIRIS cursusinformatie (niet wijzigbaar) zichtbaar wordt onder de cursusinformatie in Blackboard (regelmatige update).

De softwareontwikkeling voor de koppelingen is inmiddels gestart. Direct betrokkenen bij dit project, voornamelijk de BOZ’s, worden nog nader geïnformeerd.

OSIRIS International Office Inkomend

In dit project wordt het deelsysteem OSIRIS IO Inkomend ingevoerd. IO inkomend vervangt OSIRIS Aanmeld. Hieronder vallen ook de bijbehorende werkprocessen voor de aanmelding en toelating van (met name) buitenlandse studenten. Het project zal een grote bijdrage leveren aan doorlooptijd en efficiëntie van het aanmeldingsproces. Het project is onlangs van start gegaan, een samenwerking tussen S&O, de faculteiten en ICTS. En de planning is om voor de zomer van 2011 te kunnen werken met deze nieuwe module.