Projecten

Afgeronde projecten (2010)

Studieplan – fase 1: Inschrijven op onderwijs en toetsen

Studieplan fase 1 houdt in: het inrichten van OSIRIS, zodanig dat studenten een studieplan kunnen maken door zich in te schrijven op cursussen en toetsen. Daarnaast kan de student aangeven welke (erkende) nevenactiviteiten hij/zij gaat doen in een bepaalde periode. Dit is gerealiseerd per 1 september 2010. Voor studieadviseurs worden twee overzichten opgeleverd waarmee zij voor één of meer studenten kunnen bekijken voor hoeveel en welke cursussen en toetsen zij zich hebben ingeschreven en welke nevenactiviteiten zij gaan doen. Deze overzichten zijn beschikbaar per 1 februari 2011.


Naast dit resultaat leverde het project een adviesrapportage over een vervolgtraject implementatie studieplanning op de UT.


Upgrade Studielink

Studielink is essentieel voor het in- en uitschrijven van studenten. Het project verzorgde een upgrade naar versie 3.0 (per 1 december 2010) en leverde daarnaast aangepaste procesbeschrijvingen op.

Cursusinformatie

Ten behoeve van de koppeling tussen OSIRIS en Blackboard moesten enkele wijzigingen worden doorgevoerd in het proces voor het verzamelen en vastleggen van cursusinformatie. De benodigde acties zijn overgedragen aan functioneel applicatiebeheer. Het project is hiermee afgerond, aangezien de invoering van Osiris self-service docent is opgeschoven.