Projecten

Afgeronde projecten (2009)

Invoering Osiris


Osiris is in 2009 ingevoerd als vervanger van een verzameĀ­ling systemen waarmee onder andere aanmelding, inschrijving, onderwijs volgen en vastleggen van resultaten werd ondersteund (ISIS+I&D, ISIS-WEB, ISIS-WID, master-

en student exchange portal, FASIT, TAST, TOST, VIST en MAST). Osiris is nu het centrale systeem waarmee al deze processen worden geregistreerd en vormt de bron voor wat betreft student- en studiegegevens.


Blackboard fase 1


In dit project is de elektronische leeromgeving TeleTOP vervangen door Blackboard. De eerste fase van het project was het vervangen van TeleTOP en het bieden van minimaal dezelfde functionaliteit. De vervanging is geslaagd en het systeem wordt breed geaccepteerd. Nog niet alle doelen van fase 1 zijn echter gerealiseerd. In het bijzonder de

ondersteuning van het werken in (project-) groepen wordt door Blackboard in onvoldoende mate ondersteund en gebruikersvriendelijkheid van het systeem wordt als matig ervaren.