Het programma integratie onderwijssystemen

In 2010 is het programma integratie onderwijssystemen ingericht om de besturing van alle projecten rond onderwijssystemen (waaronder Osiris, Blackboard, StudentMobiliteits Systeem, Graduate Admission and Tracking System) onder één paraplu te brengen.

Afgeronde projecten

2009: Hoewel het programma in 2010 is opgestart, wordt de afronding van de grote vervangingstrajecten OSIRIS en Blackboard als onderdeel van dit programma meegenomen.

2010: In 2010 zijn inmiddels de volgende projecten succesvol afgerond: Studieplan (fase 1), Upgrade Studielink en Cursusinformatie.

Lopende projecten 2010-2011

Op dit moment lopen er twee projecten ten einde: de Koppeling Osiris-Blackboard (het aanmaken van course sites en het tonen van cursusinformatie) en OSIRIS International Office Inkomend.

Nieuwe projecten

Momenteel wordt op verzoek van de universitaire commissie onderwijs (UCO) gewerkt aan voorstellen voor projecten voor studieplanning en roosterproces (beide naar verwachting te starten in de tweede helft van 2011). Ook een voorstel voor de upgrade van Blackboard naar versie 9 (in de zomer van 2012) hoort daarbij, net als de septemberrelease van Osiris en invoering van de nieuwe OER.